Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Nieuwe Katholieke Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Nieuwe Katholieke Partij
Afkorting NKP
Andere benamingen De Cranenburghers
Periode 1922 (7 april) - 1924 (30 oktober)
Karakteristiek De NKP kan beschouwd worden als de voornaamste conservatieve splinter van de RKSP. Het ontstaan van de NKP viel in een periode dat onder conservatieve katholieken een steeds sterker wordende onvrede met de in hun ogen te progressieve koers van de RKSP heerste.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
Gemeenteraad, 1923
(details over de verkiezingen)
Personen jhr. Julius Theodore Alting von Geusau (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
mr. Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh (Initiator)
Wilhelmus Johannes Bartholemeus van Liemt (Lijsttrekker)
mr. Franciscus Wilhelmus Swane (Voorzitter)
mr. Isidorus Antonius Swane (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
dr. Emil Gerard Hubertus Verviers (Sympathisant)
dr. C.L.A. van der Weijden (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Ofschoon een uitgebreide studie vooralsnog ontbreekt, is de Nieuwe Katholieke Partij reeds in verschillende boeken zijdelings aan de orde geweest (o.a. Van Meeuwen, Joosten, Bornewasser en Beaufays). De scripties van De Jong en Thüss geven het meest uitgebreide overzicht.
 
Bronnenmateriaal is schaars. De NKP heeft geen eigen periodiek gehad, hoewel het blad Katholieke Staatkunde in 1922 vaak als zodanig werd beschouwd. In Katholieke Staatkunde staan onder andere het program van de NKP en de beginselverklaring (15-5-1922) afgedrukt. Zie hiervoor ook Parlement en Kiezer 1922/1923. De activiteiten van de NKP in de lente van 1922 werden in de meeste nieuwsbladen uitvoerig gevolgd. Interessant zijn ook de verschillende bisschoppelijke archieven. Over de latere geschiedenis van de NKP is veel minder materiaal gevonden (onder andere een verkiezingscourant in de Utrechter Archieven).
 
De partij had geen statuten en staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
programma1