Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Onafhankelijke Nationale Groep

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Onafhankelijke Nationale Groep
Afkorting ONG, JCV
Andere benamingen Nationale Partij, Jong Conservatief Verbond
Periode 1948 (mei) -
Karakteristiek De ONG en haar opvolger het JCV poogden respectievelijk in 1948 en 1952 conservatief-liberale opposanten van het regeringsbeleid te verenigen. Drijvende kracht was W.K.H. Feuilletau de Bruyn. De handhaving van de rijkseenheid was in 1948 het voornaamste punt in het partijprogram. Het JCV was op sociaal-economisch gebied uitermate behoudend.
Zie ook: Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1948
Tweede Kamer, 1952
(details over de verkiezingen)
Personen mr. E.H. von Baumhauer (Bestuurslid)
W. Belonje (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
prof.dr. Petrus Johannes Enk (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Jan Fabius (Bestuurslid)
dr. Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (Lijsttrekker)
N.W. van Hartingsveldt (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
J.W. Meijer Ranneft (Sympathisant)
Chr. Rupke (Secretaris)
ir. F.K.M. Steup (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Gerard Louwrens Tichelman (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
dr. W.A. Veenhoven (Lid)
H.J. Ewoudt Vermeulen (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
lt.-gen. Henri Gerard Winkelman (Sympathisant)
Bronnen
(details)
Van en over de Onafhankelijke Nationale Groep en het Jong Conservatief Verbond is redelijk veel bronnenmateriaal. Onder meer kan gebruik gemaakt worden van de persoonscollecties van Feuilletau de Bruyn en Meijer Ranneft (ARA) en van een uitgebreide map met bronnenmateriaal op het GA Rotterdam. In de bladen Het Laatste Nieuws uit Indiƫ en Nieuwsbrief is redelijk veel over de actie geschreven. De ONG en het JCV staan niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
programma1
programma2
programma3