Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Oude SDAP-Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Oude SDAP-Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering
Afkorting OSDAP/VPvW
Periode 1946 (11 mei)/1948 (februari) - 1951/1952
Karakteristiek De OSDAP/VPvW was een met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1948 samengestelde lijstverbinding. De OSDAP was opgericht als reactie op de vorming van de PvdA. De VPvW was voortgekomen uit de beweging die enige vorm van wereldfederalisme nastreefde. In het verkiezingsprogram lijkt de OSDAP het sociaal-economische deel voor zijn rekening te hebben genomen en de VPvW de buitenlands-politieke paragraaf.
Verkiezing
(details)
Gemeenteraad, 1946
Tweede Kamer, 1948
Gemeenteraad, 1949
(details over de verkiezingen)
Personen Catherine M.M. Hissink (Bestuurslid)
G. Kruit (Lijsttrekker)
Heintje Loopuit-Speijer (Secretaris)
Wim H. Meijer (Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen)
Hedwig Meijers-Kehrer (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
mr. Leo Bernard van den Muyzenberg (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
mr.dr. W. Nierstrasz (Voorzitter)
Dik A. Noordewier (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
C.M. Phillipus (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Aan zowel de Oude SDAP als de Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering is nog nauwelijks enige aandacht besteed. Denekamp (1982) en Zondergeld behandelen in het kort de Oude SDAP. De VPvW komt aan de orde in een biografisch artikel over Van den Muyzenberg van de hand van Denekamp (1994).
 
Van de VPvW is een klein partijarchiefje bewaard gebleven op het IISG. Het archief maakt deel uit van de collectie Meijers-Kehrer. Voorts bevat de collectie Hissink op het IIAV veel materiaal over de partij.
 
Van de OSDAP is onder meer materiaal te vinden in het PvdA-archief, in het archief Bosman en in de studiezaalmap Oude SDAP (alle IISG). Voorts zijn van de OSDAP enige brochures en exemplaren van Socialistisch Bulletin bewaard gebleven. Van het Mededelingenblad Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering is een exemplaar bewaard in het archief Meijers-Kehrer.
 
Beide partijen staan niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx