Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart
Andere benamingen Federatie voor Recht en Vrijheid, Nationaal Verbond voor Recht en Vrijheid
Periode 1952 -
Karakteristiek De Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart trachtte in 1952 de versplinterde conservatieve krachten te bundelen tegen het in haar ogen verwerpelijke dirigistische beleid van de regering.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1952
(details over de verkiezingen)
Personen mr. W. Broertjes (Lijsttrekker)
Jan Fabius (Bestuurslid)
dr. Willem Karel Hendrik Feuilletau de Bruyn (Voorzitter)
R.A. Jacobs (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
J.W. Mentel (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Justus Meyer (Penningmeester)
E.J. Muller (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
dr. Pierre Henri Ritter jr. (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
prof.mr.dr. George Marie Gabriel Henri Russel (Bestuurslid)
A.F. Spanbroek (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
J.C.E. Strieder (Bestuurslid)
Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (Bestuurslid)
Bronnen
(details)
Noch de Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart noch de Federatie voor Recht en Vrijheid heeft tot dusverre ooit de aandacht van een onderzoeker getrokken. Nochtans is van de partij een vrij uitvoerig archief aanwezig, dat onderdeel uitmaakt van het Archief Wijnaendts Francken-Dyserinck (IIAV). Hierin bevinden zich ook de belangrijkste documenten van de partij (oprichtingsakte, programma). Op het GA Den Haag bevindt zich bovendien nog een verzameling pamfletten en brochures van de partij. Een eigen periodiek heeft de partij niet gekend. In de media heeft de federatie weinig aandacht gekregen.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx