Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij
Afkorting RSAP
Periode 1935 (3 maart) - 1940 (juli)
Karakteristiek De RSAP was in de periode tussen 1935 en 1940 de voornaamste extreem-linkse concurrent van de CPH. De RSAP was ontstaan na een fusie van de in 1929 door dissidente communisten opgerichte Revolutionair Socialistische Partij en de Onafhankelijke Socialistische Partij. De RSAP kende weinig electoraal succes en verloor door interne conflicten in 1935 en 1937 veel leden.
Zie ook: Revolutionair Socialistische Partij, Onafhankelijke Socialistische Partij, Revolutionair Communistische Partij
Verkiezing
(details)
Provinciale Staten, 1935
Tweede Kamer, 1937
Provinciale Staten, 1939
(details over de verkiezingen)
Personen Fokke Bosman (Bestuurslid)
Engelbertus Bouwman (Bestuurslid)
Willem Frederik Dolleman (Bestuurslid)
Hendrik Th. van Driesten (Afdelingsvoorzitter)
Joop Flameling (Bestuurslid)
Franc van der Goes (Lid)
Pieter van 't Hart (Lid)
Cornelis ('Ome Nelis') Kitsz (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Adolf Langkemper (Bestuurslid)
Abraham Menist (Lid Provinciale Staten)
Constant J.H. (Stan) Poppe (Bestuurslid)
Johannes Hendricus Eusebius Roebers (Lid Provinciale Staten)
Dirk Schilp (Lid)
Petrus Johannes (Piet) Schmidt (Voorzitter)
Hendricus Josephus Franciscus Marie (Henk) Sneevliet (Tweede-Kamerlid)
Christina Anna (Stien) de Zeeuw (Lid)
Bronnen
(details)
De geschiedenis van Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij is al in verschillende studies aan de orde gekomen. In Eekman en Pieterson zijn veel gegevens opgenomen over het ledental en de regionale en sociale verspreiding van de achterban. Ook wordt de geschiedenis van de RSAP en de Revolutionair Socialistische Partij kort behandeld. Voorts wordt in de twee biografie├źn van Sneevliet (Tichelman en Perthus) vrij uitvoerig aandacht besteed aan de RSAP. Primair bronnenmateriaal over de RSAP is relatief overvloedig aanwezig. Behalve tal van brochures en periodieken (o.a. De Baanbreker, De Nieuwe Fakkel) kan ook van een aantal archieven gebruik worden gemaakt. Het belangrijkste archief is het op het IISG gedeponeerde partijarchief. Daarnaast heeft het IISG nog verschillende persoonsarchieven in haar collectie die voor de studie naar de RSAP van belang kunnen zijn (o.a. Sneevliet, Van der Goes, Schouten). De RSAP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx