Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Boerenpartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Roomsch-Katholieke Boerenpartij
Afkorting RK Boerenpartij
Andere benamingen Lijst Obers
Periode 1929
Karakteristiek De RK Boerenpartij is op 19 mei 1929 door een groep Limburgse en Noord-Brabantse landbouwers opgericht uit onvrede over het kleine aantal landbouwers op de kandidatenlijst van de RKSP en de lage plaats van het Tweede-Kamerlid P.J. Rutten.
Zie ook: Limburgsche Federatie
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1929
(details over de verkiezingen)
Personen Hendrik H. (Driek) Meertens
P. Nijskens (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Johannes Franciscus Henricus Obers (Lijsttrekker)
Peter Johannes Rutten
Bronnen
(details)
Naar de Roomsch-Katholieke Boerenpartij van Obers is voorzover bekend nog geen studie verricht. Wel is er een aantal studies dat ingaat op de positie van de Limburgse boeren eind jaren twintig-begin jaren dertig (Korsten, Vellenga, Duffhues). In het boek van Duffhues komt ook de oprichting van de RK Boerenpartij in 1932 aan de orde.
 
Er is vrijwel geen archiefmateriaal over de RK Boerenpartij. In het RKSP-archief bevindt zich een pamflet van de RKSP gericht tegen de lijst van Obers. In het bisschoppelijk archief in Den Bosch is een exemplaar aanwezig van het orgaan van de RK Boerenpartij uit 1932.
 
In de Limburger Koerier zijn in de maanden mei, juni en juli 1929 verscheidene kritische stukken over de RK Boerenpartij te vinden, evenals een boze ingezonden brief van Obers. De circulaire die de partij na haar oprichting uitgaf, is tot dusverre niet gevonden. De RK Boerenpartij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1