Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Sport-Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Sport-Partij
Andere benamingen Partij tot Bevordering van Lichamelijke Oefening en Sportbeoefening
Periode 1925 (mei) - 1925
Karakteristiek Nadat de Tweede Kamer op 8 mei 1925 voorstellen tot verlening van subsidie aan de in 1928 te houden Olympische Spelen in Amsterdam had verworpen werd de Sport-Partij opgericht om de belangen van de vele 'sportvrienden' op het Binnenhof te kunnen behartigen.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1925
(details over de verkiezingen)
Personen Pieter Olij (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Van de Sport-Partij is vrijwel geen bronnenmateriaal aangetroffen. Verwezen kan slechts worden naar een pamflet in het GA Den Haag, naar het in verschillende kranten afgedrukte Manifest der Sport-Partij (o.a. Nieuws van den Dag, 29-6-1925) en naar enige verkiezingsadvertenties (o.a. Haagsche Courant, 30-6-1925). Informatie over de debatten over de olympische subsidies is onder meer te vinden in Arnoldussen.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx