Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Verbond tot Democratiseering der Weermacht

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Verbond tot Democratiseering der Weermacht
Afkorting VDW
Periode 1918 (23 februari) - 1922
Karakteristiek Het VDW was nauw verbonden aan de onderofficierenvereniging 'Ons Belang'. In zijn program hamerde het verbond voornamelijk op meer staatssteun voor militairen en oud-militairen (onder meer in de vorm van pensioenen) en democratisering binnen de weermacht. Bij de verkiezingen van 1918 won de partij onverwacht een zetel in de Tweede Kamer.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
(details over de verkiezingen)
Personen Hendrik Elizabeth Dordregter (Secretaris)
Jan Enkelstroth (Voorzitter)
Willem Klooster (Penningmeester)
H.R. Krul (Bestuurslid)
Wilhelmina Langelaar-Van Eijk (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Wilhelmus Wijk (Tweede-Kamerlid)
Bronnen
(details)
Belangrijkste archief is het archief van 'Ons Belang', waarin onder meer notulen van het bestuur van 'Ons Belang' en enige brochures van het Verbond tot Democratiseering der Weermacht zijn opgenomen. Het dossier van het VDW in het verenigingenregister is vrij dik, aangezien twijfel bestond over de (vermeende revolutionaire) doelstellingen van het verbond. Voorts biedt ook het Algemeen Militair Weekblad veel informatie. Van het partijblad Volk en Weermacht zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven in het archief van 'Ons Belang'. Het VDW heeft vrij veel aandacht in de pers gekregen, o.a. in het Nieuwsblad van het Noorden.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx