Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Anti-Stemdwangpartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Anti-Stemdwangpartij
Afkorting ASP
Periode 1927 - 1930
Karakteristiek Eind jaren twintig verzamelden enkelen anarchisten zich in de ASP om, in navolging van de Rapaille Partij, te protesteren tegen de stemplicht. De ASP wenste niet alleen afschaffing van de stemdwang, maar van alle vertegenwoordigende lichamen, die volgens de partij slechts marionetten van de machthebbers waren.
Zie ook: Rapaille Partij
Verkiezing
(details)
Gemeenteraad, 1927
Provinciale Staten, 1927
Tweede Kamer, 1929
(details over de verkiezingen)
Personen Pieter Wilhelm Oversteegen (Medeoprichter)
George Oversteegen (Gemeenteraadslid)
A.C. Seymour (Lijsttrekker)
Hubertus Zuurbier (Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen)
Bronnen
(details)
Over George Oversteegens periode in de Haarlemse gemeenteraad is een artikel verschenen van de hand van Daalder. Het is voorzover bekend de enige studie waarin de Anti-Stemdwangpartij aan de orde komt. Het archiefmateriaal over de ASP beperkt zich tot een klein persoonsarchief van George Oversteegen op het IISG en enige pamfletten van de partij in het archief van de SDAP-Den Helder en in de studiezaalmap Oversteegen (beide IISG). Het ASP-blad Het Raadsheertje is vrijwel volledig bewaard gebleven bij de Archiefdienst Kennemerland in Haarlem. Net als in de meeste andere geraadpleegde bladen, is ook in het blad De Vrije Socialist weinig informatie over de ASP te vinden.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx