Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Christelijk Democratische Federatie

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Christelijk Democratische Federatie
Afkorting CDF
Periode 1924 (29 november) - 1925
Karakteristiek De CDF was een samenwerkingsverband van enkele progressieve protestants-christelijke partijen en profileerde zich als een antimilitaristische partij met een gematigd sociaal karakter.
Zie ook: Christelijk-Sociale Partij, Christelijke Volkspartij, partij with ID_Partij = 34 not found in qryPartij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1925
(details over de verkiezingen)
Personen dr. Jan van Dorp (Bestuurslid)
Albertus Kornelis Hardenberg (Secretaris)
Arie Paulus Jungcurt jr. (Bestuurslid)
jhr.mr. Abraham Matthias Cornelis Sandberg (Voorzitter)
Andries Popke Staalman (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Langeveld besteedt in zijn proefschrift relatief veel aandacht aan de Christelijk Democratische Federatie. Hij baseert zich daarbij onder meer op het archief Blankesteijn (ARA). Dit archief is veruit het meest informatieve archief met betrekking tot de CDF. De andere genoemde archieven bevatten niet veel meer dan enige pamfletten.
 
Van de CDF is één exemplaar van het blad De Christen-Democraat bewaard gebleven. Ook zijn enkele brochures beschikbaar. De partij heeft in 1925 relatief veel aandacht in de media gekregen. Voorafgaande aan de verkiezingen zijn onder andere in het Nieuwsblad van het Noorden enige verkiezingsspeeches afgedrukt van leden van de CDF (o.a. 30-6-1925). Ook in De Standaard is aandacht aan de partij besteed.
 
De CDF staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1