Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Bellamypartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Bellamypartij
Afkorting NBP
Andere benamingen Nederlandse Bellamy-Partij
Periode 1945 - 1947
Karakteristiek Tijdens haar kortstondige bestaan heeft de Bellamypartij getracht om op basis van de denkbeelden van de Amerikaanse utopist Edward Bellamy politiek te bedrijven. In een urgentieprogramma eiste de partij onder meer geleidelijke socialisatie der productiemiddelen en erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de volken der overzeese gebiedsdelen.
Zie ook: Oude SDAP-Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1946
(details over de verkiezingen)
Personen J. Derksen Staat (Voorzitter)
mr. Leo Bernard van den Muyzenberg (Lijsttrekker)
C.M. Phillipus (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
J. Verheul (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
In de geschiedschrijving is de Nederlandse Bellamy-Partij slechts zijdelings aan de orde gekomen in studies over de Internationale Vereniging Bellamy (onder anderen Frieswijk en Hoornweg) en in Denekamps portret van L.B. van den Muijzenberg. Het bronnenmateriaal met betrekking tot de NBP is zeer schaars. De partij had geen eigen blad, en in het blad van de IVB (Welvaart voor Allen) heeft de NBP betrekkelijk weinig aandacht gekregen. In het archief van de IVB is geen spoor van de NBP te vinden. Nuttig archiefmateriaal bevindt zich feitelijk alleen in het archief van de VVD (het urgentieprogramma van de NBP) en voor wat de eindfase van de partij betreft in het archief Meijers-Kehrer. Wel zijn enige brochures beschikbaar voor onderzoek.
 
De NBP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1