Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Boerenpartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Boerenpartij
Afkorting BP
Andere benamingen Vrije Boeren
Periode 1958 -
Karakteristiek De BP heeft gedurende de jaren zestig en in mindere mate de jaren zeventig successen geboekt als een weinig conventionele protestpartij. 'Boer' Koekoek groeide uit tot een van de bekendste Kamerleden. Vooral op aanhangers van allerlei kleine bewegingen in de uiterst rechtse kring bleek de partij een grote aantrekkingskracht uit te oefenen.
Zie ook: Noodraad, Lijst Voogd, Nederlandse Oppositie Unie
Verkiezing
(details)
Provinciale Staten, 1958
Tweede Kamer, 1959
Provinciale Staten, 1962
Tweede Kamer, 1963
Provinciale Staten, 1966
Tweede Kamer, 1967
(details over de verkiezingen)
Personen ir. Hendrik Adams (Eerste-Kamerlid)
Johan van de Brake (Tweede-Kamerlid)
Jan Fabius (Bestuurslid)
Evert Jan Harmsen (Tweede-Kamerlid)
Wouter Marinus van Harselaar (Tweede-Kamerlid)
Hendrik Koekoek (Fractievoorzitter Tweede Kamer)
mr. Hubertus Charles Joseph Maria Kronenburg (Tweede-Kamerlid)
Antonius Nuijens (Tweede-Kamerlid)
Aart Snoek (Eerste-Kamerlid)
Nico Verlaan (Tweede-Kamerlid)
Pieter Voogd (Tweede-Kamerlid)
G.W. Voortman (Medeoprichter)
mr.dr. Abraham Zeegers (Ideoloog)
Bronnen
(details)
Ondanks de relatief goede scores die de Boerenpartij in de jaren zestig en vroege jaren zeventig wist te behalen, is er betrekkelijk weinig over de partij geschreven. Het voornaamste werk is Nooij. De voornaamste primaire bron is het blad De Vrije Boer. Gegevens over de (aanwezigheid van) het partijarchief ontbreken vooralsnog.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
programma1