Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Bond van Christen-Socialisten

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Bond van Christen-Socialisten
Afkorting BCS, BvCS
Periode 1907 (13 juli) - 1921 (2 april)
Karakteristiek In de veertien jaar van haar bestaan ontwikkelde de BCS zich van een op de SDAP georiënteerde studieclub van orthodox-protestanten tot een antimilitaristische, radicaal-linkse actiepartij.
Zie ook: Christelijke Volkspartij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1917
Tweede Kamer, 1918
(details over de verkiezingen)
Personen Enka (Anke Tjaden-Van der Vlies) (Medeoprichter)
Jan Janze (Voorzitter)
ds. Année Rinzes de Jong (Redacteur partijblad)
Marinus Kok (geboren als Marten Kleijn) (Redacteur partijblad)
Metten Koornstra (ps.: Agur) (Redacteur partijblad)
ds. John William (Willy) Kruyt (Tweede-Kamerlid)
Truus Kruyt-Hogerzeil (Redacteur partijblad)
ds. Bartholomeus de Ligt (Voorzitter)
Gerrit Johannes Tieker (Penningmeester)
Daan van der Zee (Voorzitter)
Bronnen
(details)
De belangstelling voor de Bond van Christen-Socialisten is, mede door de aanwezigheid van enige prominente personen in de partij, altijd vrij groot geweest. Verwoerd geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van de partij. Meer uitvoerig - vooral over de begintijd - is de autobiografisch getinte publicatie van Van der Zee. Noordegraaf behandelt in verschillende biografische artikelen een aantal vooraanstaande BCS-leden (onder anderen Enka en De Ligt). De Vroe, Pelt-Offermans en Beijert behandelen in hun scripties meer specifieke thema's.
 
Het partijarchief van de BCS is verloren gegaan. In verschillende collecties zijn archivalia gevonden (onder andere Tjaden-van der Vlies en Meijer-Wichman), terwijl ook het in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie opgenomen dossier vrij uitvoerig is.
 
Van groter belang voor onderzoek naar de geschiedenis van de partij is het weekblad Opwaarts. Voorts zijn tal van brochures van en over de partij bewaard gebleven. De BCS heeft in de media redelijk veel aandacht gekregen.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties programma1