Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Christelijk Nationale Actie

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Christelijk Nationale Actie
Afkorting CNA
Andere benamingen Christelijk Nationale Partij
Periode 1935 (23 november) - 1941 (augustus)
Karakteristiek De CNA heeft in het tweede deel van de jaren dertig gepoogd om de verschillende protestants-christelijke partijen te verenigen in één politiek verband met als doel de vestiging van een christelijke overheid die de oorspronkelijke nationale gereformeerde kerk zou herstellen.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1937
Provinciale Staten, 1939
(details over de verkiezingen)
Personen J. Aalbers (Bestuurslid)
ds. R. Bartlema (Bestuurslid)
A. van Eck
F.H.C. Jansen (Medeoprichter)
ds. J.H. van Lonkhuijzen
drs. D. Schouten (Secretaris)
prof.dr. Hugo Visscher (Voorzitter)
Bronnen
(details)
De Christelijke Nationale Actie is nog nooit afzonderlijk onderwerp geweest van een studie. Wel besteedt Wiegeraad in zijn biografie van Visscher uitvoerig aandacht aan de partij. Fieret richt zich in eerste instantie op de fusiebesprekingen met de SGP, terwijl Vroegindeweij voornamelijk Visschers houding tijdens de bezetting onder de loep neemt.
 
Van de CNA is veel archiefmateriaal voorhanden in het archief van D. Schouten (HDNP). De overige genoemde collecties zijn van minder belang. Op de VU en op het IISG liggen enige exemplaren van het partijblad Nieuw Politiek Leven. Het blad is nergens compleet aanwezig. Van belang zijn voorts de hervormd-gereformeerde periodieken Gereformeerd Weekblad (pro-Visscher) en De Waarheidsvriend (anti-Visscher). Tal van brochures zijn voorts beschikbaar, waarvan het grootste deel in het archief Schouten is te vinden.
 
De CNA staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx