Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Christelijke Volkspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Christelijke Volkspartij
Afkorting CVP
Periode 1920 (september) - 1924
Karakteristiek De in de eerste helft van de jaren twintig actieve CVP beijverde zich voor verregaande sociale hervormingen binnen een protestants-christelijk kader.
Zie ook: Bond van Christen-Socialisten, Christelijk-Sociale Partij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
Provinciale Staten, 1923
(details over de verkiezingen)
Personen Enka (Anke Tjaden-Van der Vlies) (Lid)
mr.dr. Abraham van der Flier (Redacteur partijblad)
Jan Janze (Medeoprichter)
Frederik van Puffelen (Lijsttrekker)
dr. Cornelis Schaink (Redacteur partijblad)
Pieter Tjebbes (Secretaris)
Matthijs de Visser (Bestuurslid)
Bronnen
(details)
Langeveld gaat in zijn proefschrift kort in op de (voor)geschiedenis van de Christelijke Volkspartij. Voorts zijn over Anke van der Vlies afzonderlijk enige artikelen verschenen (onder andere Verwoerd). Er is relatief veel primair bronnenmateriaal beschikbaar. Op het IISG bevindt zich het archief Anke Tjaden-van der Vlies, waarin veel materiaal over de CVP is opgenomen. Voorts zijn vrijwel alle nummers van de partijperiodiek Christelijk Volksblad op het IISG aangetroffen. De CVP heeft geen koninklijk goedkeuring aangevraagd voor haar statuten.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1