Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Christelijk-Sociale Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Christelijk-Sociale Partij
Afkorting CSP, PVP
Andere benamingen Protestantsche Volkspartij
Periode 1912 (18 november) - 1925 (februari)
Karakteristiek De CSP probeerde tussen 1912 en 1925 om een sociaal progressiever maar godsdienstig consequenter alternatief voor de ARP en vooral de CHU te zijn. In februari 1925 veranderde de partij haar naam in Protestantsche Volkspartij. De motivatie voor de naamsverandering luidde dat de term christelijk-sociaal door tegenstanders te makkelijk tot christelijk-socialistisch werd verbasterd.
Zie ook: Christelijke Volkspartij, Christelijk Democratische Federatie
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1913
Tweede Kamer, 1918
Provinciale Staten, 1919
Tweede Kamer, 1922
Provinciale Staten, 1923
Tweede Kamer, 1925
(details over de verkiezingen)
Personen Rintje van der Brug (Bestuurslid)
dr. Cornelis Didericus Cramer (Bestuurslid)
dr. Jan van Dorp (Secretaris)
dr. E.A. Keuchenius (Medeoprichter)
mr.dr. Adolf Robertus van de Laar (Fractievoorzitter Tweede Kamer)
Albertus Jacobus Rotteveel (Secretaris)
G. Voet (Bestuurslid)
Bronnen
(details)
Over de Christelijk-Sociale Partij en de Protestantsche Volkspartij is een uitvoerige scriptie geschreven door Nieuwenhuisen. Deze scriptie is omgewerkt tot een artikel in het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging. Ook Langeveld besteedt in zijn proefschrift vrij uitvoerig aandacht aan de CSP en de PVP.
 
Van de beide partijen is weinig archiefmateriaal bewaard gebleven. Het meeste materiaal is te vinden in de persoonlijke archieven van Van der Brug (HDNP) en het dossier in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie (ARA). Wel is van beide partijen het partijblad bewaard gebleven, respectievelijk De Beukelaar en Protestantsche Volkspartij, alsook enige brochures.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1
programma2