Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Democratische Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Democratische Partij
Afkorting DP, ADU
Andere benamingen Algemeene Democratische Unie, Algemeen Democratisch Verbond, Nationaal Radicaal Verbond Algemeen Belang, Algemeen Belang
Periode 1921 (13 november) - 1937?
Karakteristiek Met de Democratische Partij trachtte J.E. Heeres tegenstanders van het opgaan van de Liberale Unie in de Vrijheidsbond een politiek onderdak te geven. De partij had als eisen de regeling van medezeggenschap van werknemers, een volledige wettelijke gelijkstelling van man en vrouw, zelfbestuur in Nederlands-Indiƫ, algehele ontwapening en invoering van het staatspensioen. Na 1932 veranderde de DP haar naam enige malen.
Zie ook: Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie, Middenpartij voor Stad en Land
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
Gemeenteraad, 1923
Provinciale Staten, 1923
Tweede Kamer, 1925
Gemeenteraad, 1927
Provinciale Staten, 1927
Tweede Kamer, 1929
Gemeenteraad, 1931
Provinciale Staten, 1931
Tweede Kamer, 1933
Gemeenteraad, 1935
Tweede Kamer, 1937
(details over de verkiezingen)
Personen Hannah van Biema-Hijmans (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Pieter de Boer (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
prof.mr. J.H. Carpentier Alting (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Klaas Dilling (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Adrianus van Gent (Bestuurslid)
prof.dr. Jan Ernst Heeres (Lijsttrekker)
B. Israel (Bestuurslid)
J.N. de Jong (Bestuurslid)
generaal Gijsbertus Johannes Willem Koolemans Beijnen (Bestuurslid)
W.J. Krewinkel (Secretaris)
mr. Jan Hendrik Schultz van Haegen (Voorzitter)
Antoinette Schwier-Rutters
J.A. van Sijn (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
dr. Romke de Waard (Redacteur partijblad)
R. Watjer (Lid Provinciale Staten)
Gerhardus Harke Hendrik Wychgel (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Naar de Democratische Partij en haar voortzettingen is tot dusverre nauwelijks studie verricht. Voerman gaat in op de achtergronden van de oprichting van de Vrijheidsbond en betrekt daarbij ook de rol van Heeres.
 
Het voornaamste archief van de Democratische Partij en haar voortzettingen is het archief De Waard (IISG). Daarnaast is ook in de archieven van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie (IISG) en Van Beresteyn (ARA) materiaal aanwezig. Van de Algemeene Democratische Unie is voorts een dossier aanwezig in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie. Van de Democratische Partij zijn de beide partijkranten (Democratie en Democratie en Vrije Arbeid), vrijwel volledig bewaard gebleven. Van de bladen van voortzettingen van de Democratische Partij (Democratische Post en Algemeen Belang) zijn op het IISG enkele exemplaren bewaard gebleven.
 
De Democratische Partij heeft voorts tal van brochures achtergelaten. Van de ADU en Algemeen Belang zijn geen brochures bekend. Van belang voor de betrokkenheid van Pieter de Boer bij de ADU is voorts Houdt Moed, het orgaan van de Bond van Mobilisatie-Invaliden en hun Nabestaanden (IISG).
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx