Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Economische Bond

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Economische Bond
Andere benamingen Economische Partij
Periode 1917 (15 december) - 1921 (16 april)
Karakteristiek De Economische Bond meende eind 1917 - de Pacificatie was volbracht en het eind van de wereldoorlog leek nabij - dat het tijd was voor een grondige herschikking van het politieke veld. De bond meende dat het bevorderen der volkswelvaart voortaan het voornaamste doel van de politiek moest zijn en dat voor een dergelijk doel de bestaande partijen tekortschoten.
Zie ook: Middenstandspartij (Middenpartij voor Stad en Land)
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
Gemeenteraad, 1919
Provinciale Staten, 1919
(details over de verkiezingen)
Personen Hendrik Albeda (Tweede-Kamerlid)
Joh.J. Belinfante (Redacteur partijblad)
Johan Boersma (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
prof.dr. Hajo Brugmans (Lid)
Willem Hendrik de Buisonjé (Tweede-Kamerlid)
mr. George Jacobus du Celliée Muller (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Gerhardus Cornelis Abraham Fabius (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Lourens de Groot (Tweede-Kamerlid)
mr. H.Louis Israels (Bestuurslid)
Jan Benjamin Anne Jonckheer (Penningmeester)
prof.dr. Gerard Wilhelm Kernkamp (Afdelingsbestuurder)
dr. August Mesritz (Bestuurslid)
H.J. Peletier (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
ir. Rudolf Adriaan van Sandick (Bestuurslid)
Eduard Gerhard Schürmann (Afdelingsvoorzitter)
mr. Andries Tak (Voorzitter)
prof.mr. Marie Willem Frederik Treub (Oprichter)
Johanna Westerman (Afdelingsbestuurder)
Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
John Henry Wilton (Penningmeester)
Bronnen
(details)
Ondanks haar relatieve grootte is de Economische Bond nog nauwelijks onderwerp van studie geweest. Voerman gaat vooral in op de fusie van de Economische Bond met de Bond van Vrije Liberalen en de Liberale Unie. Ook in de biografische artikelen van De Rooy en Van Esveld over Treub wordt kort ingegaan op de Economische Bond. In zijn herinneringen besteedt Treub slechts weinig aandacht aan de partij.
 
Primair bronnenmateriaal over de Economische Bond is schaars. De belangrijkste bron is het partijblad De Loods, waarin overigens slechts weinig informatie over de interne ontwikkeling van de partij is opgenomen. Het archiefmateriaal over de Economische Bond beperkt zich tot enige pamfletten en verkiezingscouranten in de verschillende gemeentearchieven en enige aantekeningen in de archieven Marchant (ARA) en Wijnandts Francken-Dyserinck (IIAV).
 
De Economische Bond heeft wel veel aandacht van de media gehad. In kranten als het Algemeen Handelsblad, Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Groene Amsterdammer en De Telegraafzijn verschillende verslagen van verkiezingsbijeenkomsten van de partij te vinden.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
afbeelding3
afbeelding4
programma1