Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Actie Bouwman

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Actie Bouwman
Andere benamingen Actie voor de Kleine Boer, Christelijke Organisatie van Kleine Zelfstandigen, Lijst Bouwman, Bouwman-beweging
Periode 1934 (september) -
Karakteristiek De Actie Bouwman heeft in het tweede deel van de jaren dertig vormgegeven aan de onvrede van kleine boeren uit het land van Maas en Waal. De achterban bestond vrijwel volledig uit rooms-katholieken. De beweging zou vanaf 1937 sterk radicaliseren en sloot zich in 1940 aan bij de NSB.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1937
Provinciale Staten, 1939
(details over de verkiezingen)
Personen Alphons Bouwman (Leider)
Bronnen
(details)
Over de geschiedenis van de Actie Bouwman zijn twee artikelen (Velthoven en Elemans) en een scriptie (Fransse) geschreven. Daarnaast bieden ook de studies van Duffhues en Thüss enige informatie over de partij. De verschillende partijbladen van de Christelijke Organisatie van Kleine Zelfstandigen en de Actie Bouwman zijn op verschillende plaatsen bewaard gebleven (o.a. IISG), zij het incompleet. Archiefmateriaal over de Actie is op verschillende plaatsen gevonden. Het meest bruikbare archief is het knipselarchief op het NIOD. Daarnaast heeft het NIOD een dossier in verband met de vervolging van Bouwman na 1945. In de archieven van Arnold Meijer en het Nationaal Front op het NIOD en het RA Noord-Brabant bevinden zich documenten over de fusie met de Actie Bouwman. Over de verhouding tussen de Actie Bouwman en het episcopaat is enige correspondentie bewaard gebleven in het bisschoppelijk archief in Den Bosch. In regionale kranten als De Gelderlander en Het Huisgezin is redelijk veel aandacht besteed aan de Actie Bouwman.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx