Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Katholiek Democratische Bond

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Katholiek Democratische Bond
Afkorting KDB
Periode 1933 (18 januari) - 1933 (15 juli)
Karakteristiek De KDB was een in 1933 opgerichte dissidente katholieke lijst rondom J.A. Veraart. In het interbellum gold hij als het enfant terrible van de RKSP. Het doel van de KDB was om de RKSP weer in progressiever vaarwater te leiden. Daarnaast legde de partij de nadruk op haar meer zuivere katholicisme.
Zie ook: Katholiek Democratische Partij, Roomsch-Katholieke Volkspartij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1933
(details over de verkiezingen)
Personen dr.ir. Egbertus Hermanus Michel Beekman (Bestuurslid)
Peter Hubert de Bruin (Bestuurslid)
Franciscus Ernestus Evers (Medeoprichter)
mr. André P.C. Peters (Medeoprichter)
prof.dr. Johannes Antonius Veraart (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
In de studies van Thüss wordt een paragraaf aan de Katholiek Democratische Bond besteed. Meer op de persoon Veraart gericht zijn de studies van Schmiermann. Vellenga schrijft over de uitvoerige campagne van Veraart in Limburg. De KDB heeft een aantal verkiezingskranten uitgebracht (o.a. IISG, GA Den Haag). Meer informatie is te vinden in Onze Vaan en in de Limburger Koerier.
 
Op het ARA is de collectie J.A. Veraart gedeponeerd. Over de KDB is hierin echter teleurstellend weinig te vinden. Van meer waarde is het knipselarchief van Het Volk (IISG). In de brochure Crisisprogramma en statuten. Met een woord vooraf en enkele toelichtingen door F.E. Evers zijn de statuten en het programma van de KDB opgenomen.
 
De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1