Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Liberale Staatspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Liberale Staatspartij
Afkorting LSP
Andere benamingen Nederlands Appèl
Periode 1963 - 1971
Karakteristiek De LSP was een schepping van L.R.J. ridder Van Rappard, die enige bekendheid genoot met conservatieve standpunten over moraal, gezag en goede smaak. Van Rappard pleitte voor terugkeer naar de vooroorlogse situatie waarin links-liberalen en rechts-liberalen hun eigen partijorganisatie kenden. De naam van zijn partij was dan ook bewust dezelfde als die van de vooroorlogse LSP, die toen de rechtervleugel van het liberalisme vertegenwoordigde.
Zie ook: Partij Economisch Appel
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1963
(details over de verkiezingen)
Personen Prosper Johannes Gerardus Antonius Ego (Vice-voorzitter)
dr. Hector Marius van Fenema (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Victor Bastiaan Feteris (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Nico Melkman (Secretaris)
mr. Ridder Louis Rudolph Jules van Rappard (Lijsttrekker)
prof.dr.ir. J.W.H. Uytenboogaard (Bestuurslid)
G.W. Voortman (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
mr.dr. Abraham Zeegers (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Noch de Liberale Staatspartij noch Nederlands Appèl zijn ooit onderwerp van studie geweest. Meier geeft in zijn Politiek Zakboek 1967 een korte schets van de partij.
 
Van de verkiezingsorganen van beide partijen zijn exemplaren aangetroffen in het GA Den Haag. Over de persoon Van Rappard is een knipselarchief aangelegd op het NIOD.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
afbeelding3