Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Algemeen Vrijzinnige Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Algemeen Vrijzinnige Partij
Afkorting AVP, AVP-De Klerk
Andere benamingen Postpartij, Lijst De Klerk, Algemeen Vrijzinnige Kiesvereeniging
Periode 1918
Karakteristiek De AVP was een eenmanslijst van de Rotterdamse smid Dirk de Klerk, een liberale arbeider-politicus, voorheen Kamerlid voor de Liberale Unie.
Zie ook: Algemeene Staatspartij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
(details over de verkiezingen)
Personen Dirk de Klerk (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Literatuur over De Klerk is schaars. In de serie karakterschetsen van Franz Netscher in de Hollandsche Revue is ook een schets van De Klerk verschenen. In de pamflettencollectie van het gemeentearchief Rotterdam zijn voorts enige pamfletten opgenomen van De Klerks kandidatuur voor de Liberale Unie alsook van de Algemeen Vrijzinnige Kiesvereeniging. Voor De Klerks activiteiten in het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond kan verwezen worden naar het archief van dit verbond. De Klerk heeft zijn vertrek uit de Liberale Unie zelf toegelicht in het artikel 'Mijn heengaan uit de Liberale Unie' in De Vaderlander van 13-4-1918.
 
De Algemeen Vrijzinnige Partij heeft weinig aandacht van de pers gekregen. Voorzover bekend heeft de partij noch een partijprogramma noch statuten gehad. Ook staat zij niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1