Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Lijst Triesscheijn

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Lijst Triesscheijn
Andere benamingen Werkloozenlijst, Middenstands- en Volkswelvaartspartij, Eerste Middenstandspartij
Periode 1931-1935
Karakteristiek De Lijst Triesscheijn was een eenmanslijst van de Amsterdammer P.J. Triesscheijn. Triesscheijn was in de eerste helft van de jaren dertig actief met lijsten onder verschillende benamingen. Over organisatie en programma van de partijtjes van Triesscheijn zijn geen gegevens aangetroffen.
Verkiezing
(details)
Gemeenteraad, 1931
Tweede Kamer, 1933
Gemeenteraad, 1935
(details over de verkiezingen)
Personen P.J. Triesscheijn (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Over de Lijst Triesscheijn is, behoudens een enkele, weinig belangwekkende brief in het archief van de RODI, geen bronnenmateriaal gevonden. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx