Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Lijst Arts

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Lijst Arts
Andere benamingen Lijsten Arts, Artsianen
Periode 1922 (april - juli)
Karakteristiek De Lijst Arts was de officiële benaming voor een in Tilburg in 1922 opgezet verkiezingscomité voor de herverkiezing van het katholieke Tweede-Kamerlid Antoine Arts.
Zie ook: Roomsch-Katholieke Volkspartij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
(details over de verkiezingen)
Personen Antoine Henricus Arnoldus Arts (Lijsttrekker)
mr. Pius Maria Arts (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Witte wijdt in zijn scriptie een paragraaf aan de Lijst Arts. Over Antoine Arts zijn enige biografische artikelen verschenen, onder meer van Petermeijer en Antoon Arts (Flaneur). Meer specifiek over de Nieuwe Tilburgsche Courant handelen de artikelen van Wagemakers en van Pouwelse en Van Puijenbroek. Voor onderzoek naar deze partij kan het beste gebruik gemaakt worden van de door A. Arts uitgegeven Nieuwe Tilburgsche Courant (compleet aanwezig op de KB en in GA Tilburg).
 
Er is bijzonder weinig archiefmateriaal over de Lijst Arts. Verwezen kan slechts worden naar twee documentatiemappen over zowel Antoine als Pius Maria Arts (GA Tilburg). De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx