Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Wouterus Leonardus Lutkie

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Wouterus Leonardus Lutkie
Geslacht man
Geboren Den Bosch, 23-2-1887
Overleden Nuland, 23-1-1968
Beroepsachtergrond: Kapelaan te Gemonde, priester te Poznan 1919-1922. Ambteloos priester te Nuland 1922-1968.
Partijfuncties Achter de schermen actief in allerlei fascistische bewegingen, o.a. Nationale Unie, Verbond van Actualisten, De Bezem, Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond, Zwart Front, Nationaal Front. Lid Nationale Unie, lid Directorium Corporatieve Concentratie rond 1933.
Overige functies Publicist in o.a. Katholieke Staatkunde (1922), Nieuwe Tilburgsche Courant, Nationale Unie (1930-1943); pseudoniem: Expectans. Oprichter en redacteur Aristo. Algemeen cultureel tijdschrift 1928-1965. Oprichter Istituto Universale di Studi Corporativi 1934.
Relevante publicaties Van Lutkie: Dokter Moller: vijf opstellen (z.pl. 1920); Christen-synthese (Helmond 1921); De man ’n man: lessen van het leven (Oisterwijk 1927); Van Toorop naar Mussolini (Oisterwijk 1928); Het derde stadium: de partijen en de nieuwe orde (Oisterwijk 1933); Van boven af: lessen van het leven (Oisterwijk 1934); Italie dat mijn hart heeft: gesprekken met Mussolini (Oisterwijk 1934); Brood en woord (Oisterwijk 1937); Onze rol spelen: een keuze uit het werk van Wouter Lutkie pr.. Samengesteld door Henk van Gelre (Nuland 1962). Over Lutkie: lemma door L. Buning in BWN I.
Bijbehorende partijen Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond
Zwart Front