Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

mr. Samuel van Houten

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam mr. Samuel van Houten
Geslacht man
Geboren Groningen, 17-2-1837
Overleden Den Haag, 14-10-1930
Beroepsachtergrond: Promotie rechtsgeleerdheid Groningen 1859.
Partijfuncties Lid gemeenteraad en wethouder Groningen 1864-1869. Lid Tweede Kamer (liberaal) namens district Groningen 1869-1894. Minister van Binnenlandse Zaken 1894-1897. Lid Eerste Kamer 1904-1907. Kandidaat Actie Tegen Aanhangige Grondwetsherziening verkiezingen Tweede Kamer 1917. Oprichter en voorzitter Vrijheid en Recht 1918. Oprichter en lid hoofdcomité Liberale Partij 1922-1924. Lijsttrekker Liberale Partij verkiezingen Tweede Kamer 1922. Sympathisant en propagandist Vaderlandsch Verbond 1924-1926.
Overige functies Redacteur en uitgever Staatkundige Brieven 1907-1930.
Relevante publicaties Van Van Houten o.a.: Waarom de voorstellen tot grondwetsherziening onaannemelijk zijn (Haarlem 1917). Over Van Houten: lemma door J.T. Minderaa in BWN I.
Bijbehorende partijen Liberale Partij (Oprichter)
Vaderlandsch Verbond (Sympathisant)