Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

ds. Andries Casper Lingbeek

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam ds. Andries Casper Lingbeek
Geslacht man
Geboren Sloten, 5-2-1867
Overleden Voorthuizen, 13-6-1939
Beroepsachtergrond: Studie theologie Gemeentelijke Universiteit Amsterdam. Predikant Nederlands-hervormde kerk, o.a. te Voorthuizen 1894-1896, Cubaard 1896-1899, Klundert 1899-1903, Voorst 1903-1908, Spijk 1908-1918, Reitsum 1919-1925 en Urk 1931-1933. Hoofdredacteur weekblad De Gereformeerde Kerk.
Partijfuncties Lid CHU. Lid Tweede Kamer Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 1925-mei 1932 en mei 1933-juni 1937. Lid gemeenteraad HGS Den Haag 1927-1930. Lid Provinciale Staten HGS Zuid-Holland 1927-1930. Lid hoofdbestuur HGS 1933-1936. Voorzitter HGS 1936-1939.
Relevante publicaties Van Lingbeek o.a.: Rome op critieke oogenblikken in onze vaderlandsche geschiedenis (z.pl. z.j.); Redevoeringen, gehouden in de Tweede Kamer op 9, 17 en 19 november 1927 (z.pl. z.j.); Heb je wel gehoord? De geschiedenis van een strijd om zeven miljoen en meer aan geld, en nog veel meer aan geestelijk goed (Voorthuizen z.j.); Gemeene gratie-politiek en christelijke politiek (z.pl. 1927) Rede 20-4-1927; Redevoeringen in de Tweede Kamer op 29/30-3-1928( Amstelveen 1928); Protestantsche vrijheid en kerkelijke leertucht (Wageningen 1930); Hoe de Friezen (Friesch-Christelijk-Historischen) in de Roomsch-Afgescheiden muizenval terecht kwamen (Z.pl. 1932); Armoede of rijkdom? (Amsterdam 1935); Niet zulk een reorganisatie! Bespreking van het ontwerp reorganisatie (Den Haag 1938). Over Lingbeek: lemma door D. Nauta in BLGPN I.
Bijbehorende partijen Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (Tweede-Kamerlid)