Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

J.A. van Sijn

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam J.A. van Sijn
Beroepsachtergrond: Firmant van drukkers- en uitgeverszaak D. van Sijn en zonen.
Partijfuncties Kandidaat Democratische Partij verkiezingen Tweede Kamer 1925 en 1929. Kandidaat Algemeene Democratische Unie verkiezingen Tweede Kamer 1933.
Overige functies Hoofdredacteur Democratische Post 1934. Medeoprichter en secretaris Comité voor Gewetensvrijheid en Vredeskring voor Nederland. Redacteur De Nieuwe Koers. Orgaan van de Vredeskring Nederland.
Relevante publicaties Van Van Sijn o.a.: Gewetensvrijheid inzake den krijgsdienst. Van een belangrijke wet en hare toepassing (Rotterdam z.j.); De weg naar ‘moreele ontwapening’. De wet van 13 juli 1923 (Rotterdam z.j.) ; Zou de opheffing der Nederlandsche weermacht den vrede bevorderen? (Rotterdam 1914); Oorlogs-leger en politie. Het geweldige verschil (Rotterdam 1930).
Bijbehorende partijen Democratische Partij (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)