Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Esther Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck
Geslacht vrouw
Geboren Den Helder, 7-2-1876
Overleden Den Haag, 11-11-1956
Beroepsachtergrond: Erasmiaansch Gymnasium Rotterdam 1888-1892. Huwelijk met de socioloog C.J. Wijnaendts-Francken 1897 (scheiding 1916). Reizen op de Balkan, in Afrika en West-Indië 1910-1913.
Partijfuncties Lid Hoofdbestuur VDB 1902-1908. Lid hoofdbestuur Economische Bond 1918. Kandidaat Economische Bond verkiezingen Tweede Kamer 1918. Bestuurslid Unie voor Vrouwenbelangen sedert 1919 (van 1929-1931 voorzitster). Lid hoofdbestuur Vrijheidsbond 1921. Lid bestuur Federatie / Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart 1951-1952.
Overige functies Oprichtster Toynbee-vereeniging Rotterdam 1896. Voorzitster Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming 1902-1909. Voorzitster afdeling Den Haag Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1903-1907 (verlaat deze vanwege de weigering mannen toe te laten). Oprichtster Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht; presidente 1908-1910. Vice-voorzitster Nederlandsch Padvindster’s Gilde 1922-1936 (van 1928-1930 lid Wereldcomité). Initiatiefneemster Internationaal Archief Vrouwenbeweging 1935.
Relevante publicaties Van Wijnaendts Francken-Dyserinck: De strijd voor het vrouwenkiesrecht herdacht (Den Haag 1954); De vrouw en de middenstand. Praeadvies van W. Wijnaendts-Francken Dyserinck (Den Haag 1921); De taak der vrouw (Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten 1929); Vrouwenplicht en gemeenschapsdienst (Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 1913); De gemeenschapsplicht der vrouw (Den Haag 1912). Over Wijnaendts Francken-Dyserinck: Hollandsche Revue, jrg. 10 (1905), 26-35; lemma door Fia Dieteren in BWN IV.
Bijzonderheden Documentatiemap aanwezig op IIAV.
Bijbehorende partijen Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart (Bestuurslid)
Economische Bond (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)