Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Jan Kuiper

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Jan Kuiper
Geslacht man
Geboren 1865
Overleden 1943
Beroepsachtergrond: Oprichter bijzondere confessionele school te Leeuwarden.
Partijfuncties Lid CHU. Lijsttrekker Groep Kuiper verkiezingen Tweede Kamer 1918.
Relevante publicaties Van Kuiper o.a.: Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland (16 na Chr.-1897) (Den Haag 1897); Geschiedenis der kerkhervorming (z.pl. ca.1900); Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (626-1900). Aan ons volk verhaald (Utrecht 1900); Van de worstelingen aller eeuwen. de geschiedenis van Gods kerk op aarde (4000 v. Chr. - 1906 n. Chr. van de schepping der wereld tot op onzen tijd) (Doesburg 1906); Het leven, denken en streven van J. Kuiper, hoofd eener Christelijke School te Leeuwarden. (Eene auto-biographie)<\i> (Leeuwarden 1908).
Bijbehorende partijen Groep Kuiper (Lijsttrekker)