Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Eduard Carl (Edo) Fimmen

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Eduard Carl (Edo) Fimmen
Geslacht man
Geboren Nieuwer Amstel, 18-6-1881
Overleden Cuernavaca (Mexico), 14-12-1942
Beroepsachtergrond: Openbare Handelsschool Amsterdam 1894-1899. Lid Leger des Heils. Medeoprichter en actief in Rein Leven Beweging 1901-1908. Lid vereeniging tot bestrijding van het Neo-Malthusianisme 1904. Medeoprichter en bezoldigd lid bestuur Algemeene Bond van Handels- en Kantoorbedienden 1905-1916. Lid dagelijks bestuur NVV 1912-1915; secretaris NVV 1915-1919. Medeoprichter en secretaris Internationaal Verbond van Vakvereenigingen 1919-1923. Secretaris International Transport Workers Federation 1919-1942.
Partijfuncties Lid SDAP 1909. Tijdelijk voorzitter Onafhankelijke Socialistische Partij 1932.
Overige functies Redacteur Eenheid 1926-1928, De Socialist 1928-1929.
Relevante publicaties Van Fimmen o.a.: Oorlog aan de oorlog. De taak der georganiseerde arbeiders in den strijd voor den wereldvrede (Amsterdam 1922); Labour's alternative. The United States of Europe or Europe limited (Londen 1924); Weltfriede und Arbeiterbewegung (Berlin 1930). Over Fimmen: lemma's door Hans Schoots in BWN V en door Johanna M. Welcker in BWSAN I.
Bijbehorende partijen Onafhankelijke Socialistische Partij (Bestuurslid)