Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Willem Henri van Helsdingen

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Willem Henri van Helsdingen
Geslacht man
Geboren Ambon, 4-3-1888
Beroepsachtergrond: Studie rechten Leiden. (Adjunct-)secretaris Volksraad van Nederlands-Indië 1918-1932. Burgemeester Soerabaja 1932-1935. Voorzitter Volksraad 1935-1939. Raadadviseur van het departement voor Overzeese Rijksdelen na 1945.
Partijfuncties Kandidaat Protestantse Unie verkiezingen Tweede Kamer 1946.
Relevante publicaties Van Van Helsdingen o.a.: De Volksraad en de Indische staatsregeling (Weltevreden 1926); [samensteller] Daar wèrd wat groots verricht… Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw (Amsterdam 1941); De plaats van Nederlandsch-Indië in het koninkrijk. Stemmen van overzee (Leiden 1946); De nieuwe rijksgedachte (z.pl. 1946).
Bijbehorende partijen Protestantse Unie (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)