Lijst van gebruikte afkortingen

 
English | Nederlands

2. Lijst van gebruikte afkortingen

ADUAlgemeene Democratische Unie
ANFBAlgemeene Nederlandsche Fascisten Bond
ANHBAlgemeene Nederlandsche Huurdersbond
ANVOAlgemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie
ARAAlgemeen Rijksarchief (sinds 2002: Nationaal Archief)
ARPAnti-Revolutionaire Partij
ASPAlgemeene Staatspartij
ASPAnti-Stemdwangpartij
ATAGActie tegen de Aanhangige Grondwetsherziening
AVPAlgemeen Vrijzinnige Partij
AWPAlgemeene Welvaartspartij
BCSBond van Christen-Socialisten
BLGNPBiografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme
BPBoerenpartij
BvBNederlandsche Bond van Belastingbetalers
BvBBond van Belastingbetalers
BvCSBond van Christen-Socialisten
BVDBinnenlandse Veiligheidsdienst
BVLBond van Vrije Liberalen
BWNBiografisch Woordenboek van Nederland
BWSANBiografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging
CAP(Nederlandsche) Christelijke Arbeiderspartij
CDAChristen Democratisch Appèl
CDAPCentrale Democratische Arbeiderspartij
CDFChristelijk Democratische Federatie
CDPChristen-Democratische Partij
CDUChristen-Democraten Unie
CDUChristelijk-Democratische Unie
CHUChristelijk-Historische Unie
CICentrale Inlichtingendienst
CNAChristelijk Nationale Actie
CNVP(Nederlandsche) Christelijke Arbeiderspartij
CPHCommunistische Partij Holland
CPH-CCCommunistische Partij Holland-Centraal Comité
CPNCommunistische Partij Nederland
CSPChristelijk-Sociale Partij
CVPChristelijke Volkspartij
D66Democraten 66
DNPPDocumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
DPDemocratische Partij
GAGemeentearchief
GPGrondpartij
GPVGereformeerd Politiek Verbond
HDNPHistorisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme
HGSHervormde (Gereformeerde) Staatspartij
HGSPHervormde (Gereformeerde) Staatspartij
HVV(Het) Vaderlandsch Verbond
IIAVInternationaal Instituut en Archief van de Vrouwenbeweging
IISGInternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
IVPInternationale Volkspartij
JCVOnafhankelijke Nationale Groep
KAPRoomsch-Katholieke Arbeiderspartij
KBKoninklijke Bibliotheek
KDBKatholiek Democratische Bond
KDCKatholiek Documentatiecentrum
KDPKatholiek Democratische Partij
KITLVKoninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
KNPKatholieke Nationale Partij
KominternKommunistische Internationale
KPKunstenaarspartij
KVPKatholieke Volkspartij
LFLimburgsche Federatie
LSPLiberale Staatspartij
LULiberale Unie
LVPLiberale Volkspartij
NASNationaal Arbeids Secretariaat
NBPBellamypartij
NBTM-partijNationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij
NBvBNederlandsche Bond van Belastingbetalers
NCAPNederlandsche Christelijke Arbeiderspartij
NDPNieuw Democratische Partij
NFUNederlandsche Fascisten Unie
NIODNederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NKPNieuwe Katholieke Partij
NMPNederlandsche Middenstandspartij
NOUNederlandse Oppositie Unie
NPNeutrale Partij
NSBNationaal Socialistische Beweging
NSNAPNationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij
NSPNieuwe Socialistische Partij
NSPNationaal-Socialistische Partij
NUNationale Unie
NVBNederlandse Volksbeweging
NVVNederlands Verbond van Vakverenigingen
NWPNationale Werkliedenpartij
NWPNederlandse Werknemers Partij
ONGOnafhankelijke Nationale Groep
OSDAP/VPvWOude SDAP/Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering
OSPOnafhankelijke Socialistische Partij
PBPlattelandersbond
PCNUPositief-Christelijke Nationale Unie
PEAPartij Economisch Appel
PNRPartij Nieuw Rechts
PORPlicht, Orde, Recht
PPRPolitieke Partij Radikalen
PSPPacifistisch Socialistische Partij
PUProtestantse Unie
PvdAPartij van de Arbeid
PvhRPartij van het Recht
PvOPartij voor Ongehuwden
PVPProtestantsche Volkspartij
RARijksarchief
RACRevolutionair Arbeiders Comité
RCPRevolutionair Communistische Partij
RKAPRoomsch-Katholieke Arbeiderspartij
RKSPRoomsch-Katholieke Staatspartij
RKVPRoomsch-Katholieke Volkspartij
RSAPRevolutionair Socialistische Arbeiderspartij
RSPRevolutionair Socialistische Partij
SDAPSociaal Democratische Arbeiderspartij
SDBSociaal-Democratische Bond
SDPSociaal-Democratische Partij
SDVPSociaal-Democratische Volkspartij
SEVSociaal-Economische en Nederlandsche Volkspartij
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
SPSocialistische Partij
SUSocialistische Unie
SvVStaatspartij voor de Volkswelvaart
SWPSocialistische Werkerspartij
UBUniversiteitsbibliotheek
UPUniverseele partij
VCPVrije Christelijke Partij
VDBVrijzinnig-Democratische Bond
VDWVerbond tot Democratiseering der Weermacht
VNHVerbond voor Nationaal Herstel
VVVaderlandsch Verbond
VvAVerbond van Actualisten
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
VvNVerbond van Nationalisten
VWPVolkswelvaartspartij
WO IEerste Wereldoorlog
WO IITweede Wereldoorlog
z.pl.Zonder plaats
z.j.Zonder jaar