Bezochte archieven, bibliotheken en documentatiecentra

 
English | Nederlands

4. Bezochte archieven, bibliotheken en documentatiecentra

Amersfoort
Partijbureau Gereformeerd Politiek Verbond

Amsterdam
Gemeentearchief Amsterdam
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (Vrije Universiteit)
Internationaal Instituut en Archief van de Vrouwenbeweging
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Persmuseum
Theaterinstituut Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit

Assen
Rijksarchief in Drenthe

Den Bosch
Bisschoppelijk archief
Rijksarchief in Noord-Brabant

Deventer
Atheneumbibliotheek

Groningen
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Rijksuniversiteit Groningen)
Groninger Archieven
Universiteitsbibliotheek Groningen

Den Haag
Algemeen Rijksarchief (vanaf 2002: Nationaal Archief)
Gemeentearchief Den Haag
Koninklijke Bibliotheek
Letterkundig Museum
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Ds G.H. Kerstenhuis

Haarlem
Archiefdienst Kennemerland
Rijksarchief in Noord-Holland

Leeuwarden
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum

Leiden
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Maastricht
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Nijmegen
Katholiek Documentatiecentrum (Katholieke Universiteit Nijmegen)

Rijswijk
Gemeentearchief Rijswijk

Rotterdam
Gemeentearchief Rotterdam

Steenbergen
Archiefdepot ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tilburg
Gemeentearchief Tilburg

Utrecht
Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht
Het Utrechts Archief

Wageningen
Universiteitsbibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen