Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Organisaties

662 organisaties gevonden pagina: 1 2 3 414 »
Naam O/P M/Z Periode Denominatie
Aartsbisdom Djakarta Organisatie Missie 1826-2011 rooms-katholiek
aartsbisdom Utrecht Organisatie Missie 1853-2011 rooms-katholiek
Academische Leken Missieactie (ALMA) Organisatie Missie 1947-1967 rooms-katholiek
afdeling Appingedam van het Groninger Bijbelgenootschap Organisatie Zending 1820-1852 Nederlands Hervormd
Algemeen Comite voor Protestantse kerkelijke zendingsbelangen in Nederlands Indie Organisatie Zending 1940-1945 Interdenominationeel
Algemeene Boekhandel en Uitgeverij voor Inwendige en Uitwendige Zending Organisatie Zending 1909-1935 Interdenominationeel
Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk Organisatie Zending 1861-1892 Christelijke Gereformeerde Kerken
Algemene Missie Tentoonstelling Organisatie Missie 1919-na 1959 rooms-katholiek
Alma Mater Redemptoris Organisatie Missie 1920-2011 rooms-katholiek
Ambonese Medewerkend Zendelinggenootschap Organisatie Zending 1821-1842 Nederlands Hervormd
American Board of Commissioners for foreign Missions Organisatie Zending 1810-1961 interdenominationeel
Amsterdamse Vrouwenvereeniging tot Bevordering van de Zendingszaak Organisatie Zending 1856-1870 Interdenominationeel
Arbeiderszendingsconferentie Organisatie Zending 1921-1923 protestants-christelijk
Associatie voor Katholiek Onderwijs in de Nederlandse overzeese gewesten Organisatie Missie 1850-na 1973 rooms-katholiek
Assumptionisten (AA) Organisatie Missie 1845-2011 rooms-katholiek
Augustijnen (OSA) Organisatie Missie 1256-2011 rooms-katholiek
Balai Kristen di Indonesia Organisatie Zending 1946-1950 Interdenominationeel
Bale Wyoto Organisatie Zending 1925-1952 Nederlandse Hervormde Kerk
Basler Mission Organisatie Zending 1815-1960 interdenominationeel
Bisdom Curacao Organisatie Missie 1816-2011 rooms-katholiek
bisdom 's-Hertogenbosch Organisatie Missie 1559-2011 rooms-katholiek
Bisdom Suriname Organisatie Missie 1825-2011 rooms-katholiek
Bond der hulpvereenigingen van het Nederlandsch zendelinggenootschap Organisatie Zending 1871-1913 Interdenominationeel [Nederlandse Hervormde Kerk]
Bonds Zendings Commissie van den Nederlandschen Lutherschen Jongelingsbond Organisatie Zending 1887-1950 Evangelisch Lutherse Kerk
Broederschap der oud-studenten van het Klein Liefdewerk Organisatie Missie 1867-1965 rooms-katholiek
Broederschap van de Heilige Geest Organisatie Missie 1820-kort na 1927 rooms-katholiek
Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi Organisatie Missie 1700-2011 rooms-katholiek
Broeders van Amsterdam Organisatie Missie 1851-2011 rooms-katholiek
Broeders van de Christelijke Scholen (FSC) Organisatie Missie 1680-2011 rooms-katholiek
Broeders van de H. Joannes de Deo Organisatie Missie 1856-2011 rooms-katholiek
Broeders van Dongen Organisatie Missie 1830-2011 rooms-katholiek
Broeders van Huijbergen (CFH) Organisatie Missie 1854-2011 rooms-katholiek
Broeders van Liefde Organisatie Missie 1807-2011 rooms-katholiek
Broeders van Maastricht (FIC) Organisatie Missie 1840-2011 rooms-katholiek
Broeders van Oudenbosch Organisatie Missie 1840-2011 rooms-katholiek
Broeders van Scheppers Organisatie Missie 1839-2000 rooms-katholiek
Bund der Missionare der Salatiga Mission Organisatie Zending 1888-1940 Gereformeerd
Bureau voor Technische Adviezen aan de Missie (Butam) Organisatie Missie 1936-1971 rooms-katholiek
Camillianen (OSCam.) Organisatie Missie 1582-2011 rooms-katholiek
Catechisten van Breda Organisatie Missie 1928-2011 rooms-katholiek
Centraal Bureau Katholiek Onderwijs Organisatie Missie 1920-na 1971 rooms-katholiek
Centraal Bureau voor informatie voor de uitzending van Christelijke onderwijzers naar Indië Organisatie Zending 1929-1940 interdenominationeel
Centraal Comite voor de Zending der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie Organisatie Zending 1924-1939 Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie
Centraal-Comité ter behartiging der belangen in Nederland van “de Protestantsche vereeniging tot verpleging van lepralijders in de kolonie Suriname” te Paramaribo Organisatie Zending 1897- 1962 Interdenominationeel
Centraal Comité voor de oprichting en instandhouding van een seminarie nabij Batavia (Depok) Organisatie Zending 1873-1962 Interdenominationeel
Centraal Katholiek Koloniaal Bureau Organisatie Missie 1931-1950 rooms-katholiek
Centraal Missie Bureau te Batavia Organisatie Missie 1931-1957 rooms-katholiek
Centraal_Missie_Commissariaat Organisatie Missie 1957-2011 rooms-katholiek
Centrale Commissie tot oprichting en instandhouding van Hollandsch-Inlandsche en Hollandsch-Chineesche scholen van de Nederlandsche Zendingsvereeniging op West-Java Organisatie Zending 1919-1951 Interdenominationeel
Centrale Leken Missie Actie Raad Organisatie Missie 1951 rooms-katholiek
662 organisaties gevonden pagina: 1 2 3 414 »