Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zending


Toon navigatie Verberg navigatie

Interdenominationeel:

64 bestanden gevonden
Naam O/P M/Z Periode Denominatie
Algemeene Boekhandel en Uitgeverij voor Inwendige en Uitwendige Zending Organisatie Zending 1909-1935 Interdenominationeel
Centraal Bureau voor informatie voor de uitzending van Christelijke onderwijzers naar Indië Organisatie Zending 1929-1940 interdenominationeel
Centraal-Comité ter behartiging der belangen in Nederland van “de Protestantsche vereeniging tot verpleging van lepralijders in de kolonie Suriname” te Paramaribo Organisatie Zending 1897- 1962 Interdenominationeel
Centraal Comité voor de oprichting en instandhouding van een seminarie nabij Batavia (Depok) Organisatie Zending 1873-1962 Interdenominationeel
Christelijk Comité voor Indië Organisatie Zending 1909-1950 Interdenominationeel
Christelijke Militairen-Bond voor Oost- en West-Indië Organisatie Zending 1891- 1940 Interdenominationeel
Christine-Fonds Organisatie Zending 1919-1939 Interdenominationeel
Comité van Bijstand in Holland van het Genootschap van In- en Uitwendige Zending te Batavia Organisatie Zending 1917-1939 Interdenominationeel
Comité van bijstand voor de christelijke scholen voor meisjes uit den Javaanschen adelstand Organisatie Zending 1905-1951 Interdenominationeel
Comité voor Algemeene Nederlandsche Zendingsconferenties Organisatie Zending 1887-1950 Interdenominationeel
Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië Organisatie Zending 1815 - 1959 Nederlands Hervormd / Evangelisch-Luthers
Commissie van Advies inzake kerkelijke zending in de Nederlandsche Hervormde Kerk Organisatie Zending 1910-1923 interdenominationeel
Commissie voor de behartiging van de belangen der Chr.Holl.-Inl. en Holl.-Chinese Kweekschool te Soerakarta (Solo) Organisatie Zending 1936-1940 Interdenominationeel
Commissie voor Zendingspropaganda Organisatie Zending 1936-1940 Interdenominationeel
Commissie voor Zondagsschool, Knapenvereeniging en Zending in het Nederlandsch Jongelingsverbond Organisatie Zending 1901-1946 Interdenominationeel
Contact Comité voor Kerk en Zending Organisatie Zending 1945-1950 interdenominationeel
Georganiseerde Guldens Collecte Organisatie Zending 1921-1954 Interdenominationeel
Gezamenlijke Postzegel en Prentbriefkaartenactie voor de Zending Organisatie Zending 1955-2011 Interdenominationeel
Hervormingsfonds Pembaroean Organisatie Zending 1937-1957 Interdenominationeel
Het Schotse Seminarie in Amsterdam Organisatie Zending 1852-1861 Interdenominationeel
Indische Commissie der Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes Organisatie Zending 1929-1940 Interdenominationeel
Jongelings-vereeniging tot ondersteuning der zendingszaak met christelijke lectuur en schoolbehoeften Organisatie Zending 1866 Onbekend
Kinder-zendingshuis Organisatie Zending 1871-1913 Interdenominationeel
Maatschappij tot bevordering van het Godsdienstig Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de Kolonie Suriname Organisatie Zending 1828-1880 Interdenominationeel
Mary Caroline de Haan-fonds Organisatie Zending 1908-2011 interdenominationeel
Nederlandsch Bijbelgenootschap Organisatie Zending 1814-2011 Interdenominationeel
Nederlandsch Bijbelgenootschap te Rotterdam Organisatie Zending 1814-1815 Interdenominationeel
Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging Organisatie Zending 1896-1986 Interdenominationeel
Nederlandsch Vrouwen-Hulpgenootschap t.b.v. de Zending in China te Rotterdam Organisatie Zending 1850-1860 Interdenominationeel
N.V. ‘Holland-Insulinde’, In- en Uitvoerhandel Organisatie Zending 1920-1931 Interdenominationeel
Onderwijzers-zendingscommissie van den Zendingsstudieraad Organisatie Zending 1911-1951 Interdenominationeel
Onderwijzers-Zendings-Commissie voor de Christelijke Scholen in Nederland Organisatie Zending 1920-1935 Interdenominationeel
Protestantsche kostschool voor de kinderen van zendelingen en Europeërs in Indië gevestigd Organisatie Zending 1860-1869 Interdenominationeel
Provinciaal Noordhollandsch Zendingsfeest Organisatie Zending 1896-1923 interdenominationeel
Sociologisch Documentatiebureau ten dienste van de Nederlandse Zending Organisatie Zending 1955-1969 Interdenominationeel
Stichting Albert Schweitzer Fonds Organisatie Zending 1930-1976 Interdenominationeel
Stichting China-comité Organisatie Zending 1924-1939 Interdenominationeel
Stichting Christen Zending Brazilië Organisatie Zending 1955-2011 Interdenominationeel
Stichting de Nederlandse Zendings Raad Organisatie Zending 1929-2011 interdenominationeel
Stichting Elisabeth Fonds Organisatie Zending 1902-1997 Interdenominationeel
Stichting Vrienden van het Hospitaal te Lambarene Organisatie Zending 1947-2005 Interdenominationeel
Stichting Weduwen- en Wezenfonds van Protestantse Zendelingen Organisatie Zending 1877-1978 Interdenominationeel
Studenten Zendings Commissie Organisatie Zending 1928-1962 Interdenominationeel
Tehuis ‘Roemahnja Orang Djawa’ van de Vereeniging ‘De Zendingszaak’ Organisatie Zending 1900-1905 Interdenominationeel
Utrechtse Studenten-Zendinggezelschap Eltheto Hè Basileia Sou Organisatie Zending 1846-1908 Interdenominationeel
Vereeniging Christelijk Nationaal Zendingsfeest Organisatie Zending 1863-1960 Interdenominationeel
Vereeniging Indische Ontmoetingsdagen Organisatie Zending 1937-1943 Interdenominationeel
Vereeniging ‘Simavi’ (Steun in Medische Aangelegenheden voor Inheemschen) Organisatie Zending 1925-2004 Interdenominationeel
Vereeniging ter Bevordering des Christendoms onder de Chineezen Organisatie Zending 1850-1864 Interdenominationeel
Vereeniging tot Bevordering van de Zedelijkheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen Organisatie Zending 1895-1910 interdenominationeel
Vereeniging tot steun van den christelijken persarbeid in Nederlandsch-Indie Organisatie Zending 1933-1939 Interdenominationeel
Vereeniging tot steunverleening aan het vrije Christelijke onderwijs buiten ons land Organisatie Zending 1922-1968 Interdenominationeel
Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift Organisatie Zending 1913-1987 Interdenominationeel
Vereeniging voor Christelijk Hollandsch Onderwijs ten behoeve van de Inlandsche Bevolking in Nederlandsch Oost Indië te Zeist Organisatie Zending 1909-1950 Interdenominationeel
Vereeniging voor de Algemeene Zendingstentoonstelling Organisatie Zending 1910-1914 Interdenominationeel
Vereniging Noordelijk Evangelisch Zendingsfeest Organisatie Zending 1871-1935 Interdenominationeel
Vriendenkring van dr. en Mevrouw Bervoets-van Ewijck tot steun van het Hospitaal in Djapara Organisatie Zending 1907-1918 Interdenominationeel
Zendingscommissie van de Societas Studiosorum Reformatorum Organisatie Zending 1886-2011 Interdenominationeel
Zendingscommissie van het Nederlandsch Verbond van Christelijke Jonge Vrouwen- en Meisjesvereenigingen Organisatie Zending 1933-2011 Interdenominationeel
Zendings Studie Raad Organisatie Zending 1909-1955 Interdenominationeel
Zendingsvereeniging tot steun van het Maatschappelijk Werk in Nederlandsch-Indië Organisatie Zending 1921-1922 Interdenominationeel
Zendings Zangvereeniging ‘Lunteren’ Organisatie Zending 1927-1929 Interdenominationeel
ZENTO Organisatie Zending 1880-1957 Interdenominationeel / Interkerkelijk (Nederlandse Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken in Nederland)
Zions Vereeniging Organisatie Zending 1851-875 Interdenominationeel
64 bestanden gevonden