Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zending


Toon navigatie Verberg navigatie

Kerkgenootschappen: Gereformeerde kerken in Nederland:

47 bestanden gevonden
Naam O/P M/Z Periode Denominatie
Comité tot steun van het Christelijk onderwijs in Djokjakarta en Soerakarta Organisatie Zending 1916-1939 Gereformeerde Kerken in Nederland
Comité tot steun van het medische zendingswerk in Makassar Organisatie Zending 1939- ca. 1950 Gereformeerde Kerken in Nederland
Comité van aanbeveling voor het zendingswerk in Makassar Organisatie Zending 1937-1941 Gereformeerde Kerken in Nederland
Comité Vrouwen Thuisfront Organisatie Zending 1955-1960 Gereformeerde Kerken in Nederland
Comité Zendingsfilm Midden-Java en Soemba Organisatie Zending 1928-1932 Gereformeerde Kerken in Nederland
Deputaten voor de zending onder Chineezen en studerende Oosterlingen in Nederland van de Gereformeerde Kerken in Nederland Organisatie Zending 1926-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerd studieverband voor oecumenische vragen Organisatie Zending 1947-1952 Gereformeerde Kerken in Nederland
Het Zendingsbureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland Organisatie Zending 1931-1945 Gereformeerde Kerken in Nederland
Idenburgfonds Organisatie Zending 1935-1974 Gereformeerde Kerken in Nederland
Kinderzending vereniging ‘De kleine Heidenbode’ te Amsterdam Organisatie Zending 1889-1893 Gereformeerde Kerken in Nederland
Kinderzending vereniging ‘Heidenpenning’ te Rotterdam Organisatie Zending 1886-1940 Gereformeerde Kerken in Nederland
Kinderzending vereniging (in de wijken 6 en 7) te Amsterdam Organisatie Zending 1919-1940 Gereformeerde Kerken in Nederland
Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging Organisatie Zending 1859-1944 Nederlandse Hervormde Kerk tot 1894 / Gereformeerde Kerken in Nederland na 1894
Opleiding tot Zendingszuster Organisatie Zending 1940 gereformeerd
Raad van Samenwerking van de Gereformeerde Kerken in Nederland Organisatie Zending 1951-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Soemba-zending Organisatie Zending 1902-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Solokring Organisatie Zending 1925-1960 Gereformeerde Kerken in Nederland
Stichting Gereformeerde Opleiding voor Zending en Evangelisatie Organisatie Zending 1931-1937 Gereformeerde Kerken in Nederland
Stichting Ontwikkelingscursus voor Christenen uit Indonesie Organisatie Zending 1949-1955 Gereformeerde Kerken in Nederland
Stichting Pensioenfonds op het zendingsterrein Midden-Java en Soemba Organisatie Zending 1938-1940 Gereformeerde Kerken in Nederland
SUMAK-Commissie Organisatie Zending 1958-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Vereeniging Dr. Scheurer’s Hospitaal (Petronella Hospitaal) tot oprichting en instandhouding van een ziekenhuis te Djocja ten dienste van de Medische Zending der Gereformeerde Kerken Organisatie Zending 1897-1960 Gereformeerde Kerken in Nederland
Vereeniging ‘Medische Zending’ tot steun van de ziekenhuizen te Poerbolinggo en Poerwokerto Organisatie Zending 1909-1952 Gereformeerde Kerken in Nederland
Vereeniging Soemba’s Hospitaal Organisatie Zending 1924-1960 Gereformeerde Kerken in Nederland
Vereeniging voor den Medischen Dienst op het zendingsterrein van de Gereformeerde Kerken van Utrecht en Gelderland Organisatie Zending 1906-1958 Gereformeerde Kerken in Nederland
Vereniging voor Christelijk Hollands Onderwijs op het Zendingsterrein van Frieslands Gereformeerde Kerken Organisatie Zending 1925-1950 Gereformeerde Kerken in Nederland
Vrouwen Zendings Thuisfront Organisatie Zending 1960-1995 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Amsterdam Organisatie Zending 1898-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Arnhem Organisatie Zending 1950-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Batavia Organisatie Zending 1923-1938 Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indie
Zendende Kerk van Delft Organisatie Zending 1903-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Heeg Organisatie Zending 1900-1955 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Leeuwarden Organisatie Zending 1955-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Magelang Organisatie Zending 1938 - 1939 Gereformeerde Kerken in Nederlandsch Indie
Zendende Kerk van Medan Organisatie Zending 1932-1949 Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indie
Zendende Kerk van Middelburg Organisatie Zending 1911-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Palembang Organisatie Zending 1937-1939 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Rotterdam Organisatie Zending 1901-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Sneek Organisatie Zending 1955-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendende Kerk van Soerabaja Organisatie Zending 1929-1958 Gereformeerde Kerken
Zendende Kerk van Utrecht Organisatie Zending 1897-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendingscentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland Organisatie Zending 1944-1976 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendingscommissie van Studentencorps ‘Fides Quaerit Intellectum’ Organisatie Zending 1908-1969 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendingsdeputaatschap der Gereformeerde Kerken in Nederland voor de zending onder heidenen en Mohammedanen Organisatie Zending 1892-1972 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zendingsseminarie van de Gereformeerde Kerken in Nederland Organisatie Zending 1956-1971 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zustercomite ten behoeve van de Medische hulpdienst Organisatie Zending 1912-1960 Gereformeerde Kerken in Nederland
Zustercomité voor de linnenkasten in ons zendingsterrein (Middelburg) Organisatie Zending 1924-1960 Gereformeerde Kerken in Nederland
47 bestanden gevonden