Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zending


Toon navigatie Verberg navigatie

Organisatie buiten Nederland:

51 bestanden gevonden
Naam O/P M/Z Periode Denominatie
Algemeen Comite voor Protestantse kerkelijke zendingsbelangen in Nederlands Indie Organisatie Zending 1940-1945 Interdenominationeel
Ambonese Medewerkend Zendelinggenootschap Organisatie Zending 1821-1842 Nederlands Hervormd
Balai Kristen di Indonesia Organisatie Zending 1946-1950 Interdenominationeel
Centrale Commissie tot oprichting en instandhouding van Hollandsch-Inlandsche en Hollandsch-Chineesche scholen van de Nederlandsche Zendingsvereeniging op West-Java Organisatie Zending 1919-1951 Interdenominationeel
Centrale Raad op Java Organisatie Zending 1930-1939 Interdenominationeel
Christelijke Onderwijzersvereeniging in Nederlandsch Indie Organisatie Zending 1917-1941 Interdenominationeel
Comité voor huisvesting van studeerende Inlanders Organisatie Zending 1916-1939 Interdenominationeel
Comité voor Medische Zending op West-Java Organisatie Zending 1921-1950 Nederlandse Hervormde Kerk
Conferentie van zendelingen te Rantepao Organisatie Zending 1916-1951 Nederlandse Hervormde Kerk
De Indische Advent Gemeente Organisatie Zending 1929 -1937 Zevende-Dags Adventisten
De 'Zaaier-bibliotheek' te Jogjakarta Organisatie Zending 1931-1941 Interdenominationeel
Genootschap voor Hooger Theologisch Onderwijs in Nederlandsch Indie Organisatie Zending 1934-1957 Interdenominationeel
Genootschap voor In- en Uitwendige Zending te Batavia Organisatie Zending 1851-1939 Interdenominationeel
Het Bijbelhuis Organisatie Zending 1938-1942 Interdenominationeel
Hoogere Theologische School Organisatie Zending 1934-2011 Interdenominationeel
Hulpzendelinggenootschap in de Molukken Organisatie Zending 1821-1850 Nederlands Hervormd
Indisch Comité van het Nederlandsch Bijbelgenootschap Organisatie Zending 1900-1939 Interdenominationeel
Javaansch Medewerkend Zendeling-Genootschap Organisatie Zending 1816-1852 Interdenominationeel
J.P. Freyss en Co Organisatie Zending 1846-1866 Nederlandse Hervormde Kerk
Kinderhuis Saron, stichting van de Zending der Evangelische Broedergemeente in Suriname. Organisatie Zending 1910-2011 Evangelische Broedergemeente
Lau si Momo Organisatie Zending 1906-1939 Interdenominationeel
Lokale Zendingsraad op Sumatra Organisatie Zending 1937 Interdenominationeel
Lokale Zendingsraad te Makassar Organisatie Zending 1929-1942 Interdenominationeel
Makassaarse zendingsvereniging Organisatie Zending 1905-1914 Interdenominationeel
Medewerkend Bijbelgenootschap in de Molukken Organisatie Zending 1815-1830 Interdenominationeel
Nederlandsch-Indische Zendingsconferentie en Zendingsbond Organisatie Zending 1881-1947 Interdenominationeel
Nederlandsch-Indische Zendingsraad Organisatie Zending 1937 Interdenominationeel
Nederlandsch Oost-Indisch Bijbelgenootschap Organisatie Zending 1830-1852 Interdenominationeel
Nederlandsch Oost-Indisch Zendeling- en Bijbelgenootschap Organisatie Zending 1852-1939 Interdenominationeel
Protestantsche vereeniging tot verpleging van lepralijders in de kolonie Suriname (Bethesda) Organisatie Zending 1897-1968 Interdenominationeel
Protestantsch ziekenhuis “koningin Emma” te Batavia (voorheen Diakonessenhuis Tjikini) uitgaande van de ‘Vereeniging voor Ziekenverpleging in Nederlandsch Indië’ Organisatie Zending 1894-1957 Interdenominationeel
Schoolraad voor Christelijke Scholen in Nederlandsch-Indië Organisatie Zending 1918-1950 Interdenominationeel
Semarangsch Comite voor zieke en behoeftige Inlanders Organisatie Zending 1901-1906 Interdenominationeel
Soerabajasche Zendeling Genootschap Organisatie Zending 1852-1925 Interdenominationeel
Stichting Christelijke Hollandse Inlandse en Chinese Kweekscholen te Solo Organisatie Zending 1934-1940 Interdenominationeel
Stichting Oranje Nassau van Pa van der Steur Organisatie Zending 1936-1953 interdenominationeel
Vereeniging in de Minahassa tot verbreiding van het Christendom Organisatie Zending 1872-1873 interdenominationeel
Vereeniging ter bevordering van het Christelijk leven en onderling hulpbetoon Organisatie Zending 1893-1936 Interdenominationeel
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs op Oost-Java Organisatie Zending 1926-1942 Interdenominationeel
Vereeniging tot bevordering van Maleische Christelijke Lectuur Organisatie Zending 1853- 1942 Interdenominationeel
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van zendingshospitalen in Indie Organisatie Zending 1913-1917 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging van Zendingsarbeiders in de Minahassa Organisatie Zending 1845-1942 Nederlandse Hervormde Kerk
Vereeniging voor Christelijk Hollandsch-Javaansche Meisjesscholen met internaat Organisatie Zending 1905-1951 Interdenominationeel
Vereeniging voor Soendaneesche meisjesscholen Organisatie Zending 1913-1939 Interdenominationeel
Vereeniging Zendeling-werkman, Gossnersche Afdeeling Organisatie Zending 1851-1856 Interdenomiationeel
Vereniging tot oprichting en instandhouding van christelijke scholen in de Minahassa Organisatie Zending 1913- 1942 Interdenominationeel
Zendelingen Vereniging op de Molukken Organisatie Zending 1854-1868 nederlands hervormd
Zendingsconsulaat Organisatie Zending 1906-1953 Interdenominationeel
Zendingsfirma C. Kersten & Co. N.V. Organisatie Zending 1768-2011 Evangelische Broedergemeente
Zendingsnoodbestuur Organisatie Zending 1940-1942 Interdenominationeel
Zendingsvereeniging op Java Organisatie Zending 1897-1942 Interdenominationeel
51 bestanden gevonden