Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840