Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie