Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 1921-2002