Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzie, 1611-1638.