Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936