Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
gezien de resterende fragmenten van de bovenzijde van de letters aan het begin van het woord, stond er waarschijnlijk Misselic na de punt een horizontaal golflijntje en in het verlengde daarvan een streep in de marge vóór de lombarde een representant d g verbeterd uit een rechte stok in dit en het volgende vers het eerste en tweede woord gescheiden door een genaaide scheur in het perkament, waaromheen is geschreven de tweede e verbeterd uit een rechte stok na de n een doorgestreepte t

Vergelijk regels 10459 tot en met 10508

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
Fragment G
(ga naar pagina)
10459     Diemen bordendamme hiet   Diemen bordendamme hiet   Die men bordendam hiet   Diemen borden dam hiet
10460     Woude her ghye ghedoghen niet   Woude her ghie ghedoghen niet   Woude her ghye ghedoghen niet   Woude her ghy ghedoghen niet
10461 VIII 225   Dat sijn volc yet vorder voere   Dat sijn volc yet vorder voere   Dat sijn volc iet vorder voere   Dat sijn volc iet vorder vore
10462     Misselic oft werde in roere   Messelijc oft worde in roere   Misselike of het worde in roere   [.....]lic10 oft werde in rore. 11
10463     Ende deedse varen ant ander lant   Ende deedse varen ant dander lant   Ende deedse varen an tander lant
10464     Datten oerde was ghenant   Datten oerde was ghenant   Dat den orde is ghenand
10465     Ende liet doe ioncheere willem varen   Ende liet doe ionchere willem varen   Ende liet de ionchere willam varen
10466 VIII 230   Tot zericzee met sire scaren   Tot zierixzee met sijnre scaren   Tote sirixe met sinen scaren
10467     Ende alle die met hem varen wouden   Ende alle die met hem varen wouden   Ende alle de met hem varen wouden
10468     Voeren wech al onbescouden   Voeren wech al bescouden   Voeren weech al onbescouden
10469     Dvs voer willem in zerixze   Dus364 voer willem in zierixzee   DVs voer willem in sirixe
10470     Al was sire herten wee   Al was sire herten wee   Al was siere herten wee
10471 VIII 235   Dat ne sceen gheen onmate   Dat ne sceen geen ommate   Dat en sceen ghene ommate
10472     Doe hi quam optie strate   Doe hi quam op die strate   Doe hi quam op de strate
10473     Hietmen wellecomen wesen   Hiet men willecome wesen   Hiet men willecome wesen
10474     Hi bleef634 rechte voert mettesen   Hi bleef rechte voert met desen   Hi bleef rechte voert met desen
10475     Jndie poerte ende sine vrienden   Jn die poort ende sine vrienden   Jnde port met sinen vrienden
10476 VIII 240   Die hem ghetrouwelike dienden   Die hem ghetrouwelike dienden   De hem trouwelike dienden
10477     Ende sire comst blide waren   Ende sire comst blide waren   Ende siere comste blide waren
10478     Na dien dat daer was gheuaren   Na dien365 dat daer was gheuaren   Na dien dat daer was gheuaren
10479     Rechte voert so bleef hi daer   Recht voert soe bleef hi daer   Rechte voert so bleef hi daer
10480     Ende her ghye quam daer naer   Ende her ghye quam daer naer   Ende her ghye quam daer naer
10481 VIII 245   Met sine lieden voer die poert   Met sinen luden voer die poort   Met sinen luden voerde poert
10482     Ende bleef ligghende rechte voert   Ende bleef ligghende rechte voert   Ende bleuen ligghende rechte voert
10483     Voer die hauen ene wile   Voer die hauene ene wile   Vorde hauene ene wile
10484     Onderlinghen scoten si pile   Onderlinghe scoten si pile   Onderlinghe scoten si pile
10485     Menighen eenen eer si sceden   Menighen eenen eer si sceden   Menighen enighen eer si scieden
10486 VIII 250   Die vlaminghe hem bereden   Die vlaminghe hem berieden   De vlaminghe hem doe berieden
10487     Ende voere hare straten doe   Ende voeren harer straten doe   Ende voeren hare straten doe
10488     Die bisscop ghye sette toe   Die bisscop ghie sette toe   De bisscop ghye sette toe
10489     Ende gaderde ene here groet   Ende gaderde een heer groot   Ende gaderde een here groet
10490     Den neue tontsetten vter noet   Den neve tontsetten wter noot   Den neue tontsettene vter noet
10491 VIII 255   Haddi tfolc willich vonden   Haddi tfolc willich vonden   Hadde hi dat volc willich vonden
10492     Die graue quam ten selue stonden   Die graue quam ten seluen stonden   De graue quam ten seluen stonden
10493     Wt henegouwen als hi best mochte   Wt henegouwe als hi best mochte   Vte henegouwen als hi best mochte
10494     Ende leider an sijn ghedochte   Ende leider an sijn ghedochte   Ende leider aen sijn ghedochte
10495     Den sone tontsetten ende die poert   Den sone tontsettene ende die poort   Den zone tontsettene vter port
10496 VIII 260   Hi bat ende gheboet rechte voert   Hi bat ende gheboot rechte voert   Hi bat ende gheboet364 rechte vort
10497     Alle sine ghetrouwe vrienden   Alle sine ghetrouwe vrienden   Alle sinen ghetrouwen vrienden
10498     Datsi teser noet hem dienden   Dat si teser noot hem dienden   Dat si teser noet hem dienden
10499     Ende vergaderde teser noet   Ende vergaderde teser noot   Ende vergaderde teser noet
10500     Te sciedam een here groet   Te sciet damme een heer groot   Te sciedamme een here groet
10501 VIII 265   Als diet harde gaerne begrepen   Alse diet harde garne begrepe   Als diet herde gherne begrepe
10502     Ende doet reden grote scepen   Ende doet reeden grote scepe   Ende doer reden grote scepe
10503     Om te vechten optie viande   Om te vechten op die viande   Om te vechtene op de viande
10504     Ende te wreken sine scande   Ende te wreken sine scande   Ende te wrekene sine scande
10505     Hier binnen ist also ghesciet   Hier binnen ist alsoe ghesciet   Hier binnen eest also ghesciet
10506 VIII 270   Dat die viande wouden niet   Dattie viande wouden niet   Datte vlaminghe wouden niet
10507     Achter laten haer beghin635   Achter laten haer beghin   Achter laten haer beghin
10508     Sine wouden meren haer ghewin   Sine wouden meeren haer ghewin   Sine wouden meerren haer ghewin

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

634: de tweede e verbeterd uit een rechte stok
635: na de n een doorgestreepte t
364: in de marge vóór de lombarde een representant d
365: in dit en het volgende vers het eerste en tweede woord gescheiden door een genaaide scheur in het perkament, waaromheen is geschreven
364: g verbeterd uit een rechte stok
10: gezien de resterende fragmenten van de bovenzijde van de letters aan het begin van het woord, stond er waarschijnlijk Misselic
11: na de punt een horizontaal golflijntje en in het verlengde daarvan een streep