Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
lezing van in onzeker, vanwege beschadiging van de inkt de eerste e verbeterd uit iets anders in de marge vóór de lombarde een representant d e klein bovengeschreven yc verbeterd uit iets anders

Vergelijk regels 11530 tot en met 11579

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
11530     Ende sciedam alle die wiue   Ende sciedamme alle die wiue   Van sciedamme alle de wiue
11531     Liepen wt hier vier daer viue   Liepen wt hier viere daer viue   Liepen vut hier vier hier viue
11532 VIII 1200   Ende deden lopen die mannen mede   Ende deden lopen die manne mede   Ende deden de manne lopen mede
11533     Tlant wart al wt den vrede   Tlant wart al wt den vrede   Tlant wort al uten vrede
11534     Om die vlaminghe te slane   Om die vlaminghe te slane   Omme de vlaminghe te verslane
11535     Het riep al loep an loep ane   Het riep al loep an loep ane   Het riep al loeps an loep ane
11536     Sla wi doet onse viande   Sla wi doot onse viande   Slawi doet onse viande
11537 VIII 1205   Die ons hebben ghedaen dese scande   Die ons hebben ghedaen dese scande   De ons hebben ghedaen de scande
11538     Ende onse vrienden hebben versleghen   Ende onse vriende hebben verslaghen   Ende onse vriende hebben versleghen
11539     Ende hare hande niet ghedwegen   Ende haer hande niet ghedwaghen   Ende haer hande niet ghedweghen
11540     Des wi harde luttel loeghen   Des wi harde luttel loeghen   Daer si onse vriende mede versloegen
11541     Daer si onse vrienden mede versloegen   Daer si onse vrienden mede versloeghen   Des wi harde lettel loeghen
11542 VIII 1210   Sla wise doet ende wise wreken   Sla wise doot ende wise wreken   Slawise doet ende wise wreken
11543     Men selre ewelike of spreken   Men salre ewelijc af spreken   Men salre ewelike af spreken
11544     Daer wort tfolc al in roere   Dus wart tfolc al in roere   Dus wort tfolc al in roere
11545     Men hoerde noyt al sulke voere   Men hoorde noyt al sulken voere   Men hadde noyt al sulke voere
11546     Die vlaminghen worden al ondaen   Die413 vlaminghe worden al ontdaen   De vlaminghe waren al ondaen
11547 VIII 1215   Jn scoenhouen heeftmen dit verstaen   Jn scoenhouen heeft men dit verstaen   Jn scoenhoue heuet men dit verstaen
11548     Dat her nyclaes was comen inne   Dat her nyclaes was comen inne   Daer haer niclaus was comen inne407
11549     Datmen den vlaminc dese onminne   Datmen den vlaminc dese omminne   Dat men den vlaminghen dese omminne
11550     Jn hollant dede ouer al   Jn hollant dede ouer al   Jn hollant dede ouer al
11551     Wart indie poert een groot ghescal   Wart in die port een groot ghescal   Wort inde port een groet ghescal
11552 VIII 1220   Her nyclaes688 die daer was   Her nyclaes414 die daer was   Her niclaus de der was
11553     Was indie poert sijt seker das   Was in die poort sijt seker das   Was inde porte sijt seker das
11554     Ende is vanden casteel ghegaen   Ende is vanden casteel ghegaen   Ende is van den casteel ghegaen
11555     Dien so hebben si bestaen   Dien soe hebben si bestaen   Dien so hebben si bestaen
11556     Ende lieten niet op ganghen weder   Ende lieten niet op ganghen weder   Ende lieten niet op ganghen weder
11557 VIII 1225   Die bouen was mocht niet neder   Die bouen was mochte niet neder   De bouen was mochte niet neder
11558     Daer moste die vader ende die zone   Daer moeste die vader entie sone   Dus moste de vader ente zone
11559     Haers ondanx doghen tgone   Haers ondanx doghen tgone   Haers sondankens doghen tgone
11560     Dene was binnen ende dandre buten   Deen was binnen ende dander buten   Dene was binnen dander buten
11561     Si ghinghen hem doe vaste besluten   Si ghinghen hem doe vaste besluten   Si ghinghen hem doe vaste besluten
11562 VIII 1230   Die binnen der burch worden beseten   Die binder borch worden beseten   De binder borch waren beseten
11563     Dit lieten si tordrecht weten   Dit lieten si dordrecht weten   Dit lieten si te dordrecht weten
11564     Ende heren witten sonder merren   Ende heren witten sonder merren   Ende heren witten sonder merre
11565     Die vlaminge worden droeue ende erre   Die vlaminghe worden droeue ende erren   De vlaminghe worden droeue ende erre
11566     Ende sere ondaen si ghinghen vlien   Ende sere ontaen si ghinghen vlien   Ende seer ondaen si ghinghen vlien
11567 VIII 1235   Want si alle die doet ontsien   Want si alle die doot ontsien   Want si alle de doet ontsien
11568     Her ghye die was indie stat   Her ghye die was in die stat   Her ghye de ginc inde stat
11569     Als hi doe vereisschede dat   Alse hi doe vreyschte dat   Als hi doen vreischede dat
11570     Wart hi droeue ende sere ondaen   Wart hi droeue ende sere ontaen   Wort hi droeue ende seer ondaen
11571     Ende wisten cume wat bestaen   Ende wiste cume wat bestaen   Ende wiste cume wat bestaen
11572 VIII 1240   Ende welc hi mochte gheraken   Ende welc hi mochte gheraken   Ende welc hi moste gheraken
11573     Dat hi hem henen mochte maken   Dat hi hem henen mochte maken   Dat hi hem henen408 mochte maken
11574     Hine dorste daer niet langher bliuen   Hine dorste daer niet langher bliuen   Hine dorste daer niet langher bliuen
11575     Ende hine woude niet langher kiuen   Ende hine woude niet langher kyuen   Ende hine woude niet meer kiuen
11576     Noch delen die poert van dordrecht   Noch deelen die poort van dordrecht   Noch delen de porte van dordrecht
11577 VIII 1245   Te welker side hi hadde recht   Te welker side hi hadde recht   An welker siden hi hadde recht
11578     Ende den hertoghe van brabant   Ende den hertoghe van brabant   Ende den hertoghe van brabant
11579     Luste niet te soken tlant   Luste niet te soeken dlant   Luste niet te zoekene tlant

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

688: yc verbeterd uit iets anders
413: in de marge vóór de lombarde een representant d
414: e klein bovengeschreven
407: lezing van in onzeker, vanwege beschadiging van de inkt
408: de eerste e verbeterd uit iets anders