Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
lezing van de n is zeker a geëxpungeerd, mogelijk om aan te geven dat een e gelezen dient te worden rechts onder in de marge de custode Quamen an hem de baroene h verbeterd uit k rechts onder in de marge de custode Desen edelen stouten vromen baroen l verbeterd uit r er staat eerder botheuse dan bocheuse h verbeterd, vermoedelijk uit l gafscap de eerste e verbeterd uit een rechte stok van de r ontbreekt de vlag hier sere doorgestreept e bovengeschreven, met een verwijsteken tussen i en s

Vergelijk regels 1189 tot en met 1238

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1189     Ende .i. dochter hiet yde   Ende een dochter hiet yde   Ende ene dochter die hiet yde
1190 I 1190   Hare kinder sijn becant wide   Hare kinder sijn bekant wide   Haer kinder sijn bekent wide
1191     Want si droech godeuaerde den bulgioen   Van si droech godeuaert van belioen55   Want si droech godevaerde van bulgioen
1192     Den edelen stouten vromen baroen   Den edelen stouten vromen baroen   Den edelen stouten vromen baroen
1193     Ende boudijn sinen broeder mede   Ende boudijn sijn broeder mede   Ende boudijn sinen broeder mede
1194     Die coninc indie hele stede   Die coninc in die hele stede   Die coninc inde heilighe stede
1195 I 1195   Wort tote iherusalem   Wort tot iherusalem   Wort tote iherusalem
1196     Alsmen lesen mach van hem   Als men lesen mach van hem   Als men lesen mach van hem
1197   Die bocheuse godeuaert   Die botheuse56 godeuaert   Die bochense51 godeuaert
1198     Dies hier voren gewagen waert   Dies hier voren ghewagen waert   Dies hier voren ghewaghen waert
1199     Quam met conincliken here   Quam met coenliken here   Quam met conincliken here
1200 I 1200   Op hollant met sterker were88   Op hollant met sterker were   Op hollant mit starker were
1201     Ende van vtrecht quam met hem   Ende van vtrecht quam met hem   Ende van vtrecht quam met hem
1202     Jn helpen die bisscop willem   Jn hulpen die bisscop willem   Jn helpen de bisscop willem
1203     Ende al op robbrechte den vriese   Ende al op robbrecht den vriese   Ende al op robbrechte de vriese
1204     Die van sorghen89 ende van verliese   Die van zorghen ende van verliese   Da52 van sorghen ende van verliese
1205 I 1205   Wt hollant wart verdreuen   Wt hollant wert uerdreuen   Vte hollant was verdeuen
1206     Sijn stiefsone is met hem bleuen   Sijn stief sone is met hem bleuen   Zijn stief zone is met hem bleuen
1207     Die noch toe ionc was ende clene   Die noch toe ionc was ende clene   Die nochtan doe ionc was ende clene
1208     Te ghent quam hi ontgoet al rene   Te gent quam hi ontgoet al rene   Teghent quam hi ontgoet al rene
1209     Men screef M als dit gheuel   Men screef dusent als dit gheuel   Men screef .M. als dit gheuel
1210 I 1210   Ende lxxi also wel   Ende .lxxi. also wel   Een ende seuentich also wel
1211     Vier iaer stont in godeuaerts hant   Vier iaer stont in gouaerts hant   Vier iaer stont in godevaerts hant
1212     Aldus die graefscip van hollant   Aldus die grafscap57 van hollant   Aldus de graefscap van hollant
1213   Jnt iaer te voren eer die vriese Jnt Jaer te voren eer die vriese   Jnt iaer te voren eer de vriese
1214     Comen was te desen verliese   Comen was te desen verliese   Comen was te desen verliese
1215 I 1215   Was boudijn sijn broeder doet bleuen   Was boudijn sijn broeder doot bleuen   Was boudijn sijn broeder doot bleuen
1216     Ende als hi int lant quam verdreuen   Ende als hi int lant quam verdreuen   Ende als hi int lant quam verdreuen53
1217     Quamen an hem die baroene   Quamen an hem die baroene   Quamen an hem de baroene
1218     Poorters ridders van hogen doene   Poerters ridders van hogen doene   Poerters ridders van hoghen doene
1219     Ende baden hem om hulpe ghinder   Ende baden hem om hulpe ghinder   Ende baden hem om helpe ghinder
1220 I 1220   Van dat richilt ende haer kinder   Van dat richilt ende hoer kinder   Van dat rikilt ende haer kinder
1221     Vlaendren remerde also 90 sware   Vlaendren remeerde also zeere   Vlaendren reimerden also ware
1222     Wilde hi vechten ieghen hare   Wilde hi vechten ieghen here   Wille hi vechten ieghens hare
1223     Si willen alle met hem steruen   Si willen alle met hem steruen   Si willen alle mit hem steruen
1224     Of hem daer an vlaendren eruen   Of hem daer an vlaendren eruen   Of hem daer an vlaendren eruen
1225 I 1225   So dat hi dies91 hadde ghere   So dat hi des hadde gheere   So dat hi des hadde gheer
1226     Ende quam mit sinen here   Ende quam met sinen here   Ende quam doe met sinen heer
1227     Bi cassele tsinte omers waert   Bi cassel tsinte oemers waert   Bi cassel tsint omaers waert
1228     Daer quam richilt an die vaert   Daer quam richilt an die vaert   Daer quam rikelt ande vaert
1229     Aernout ende boudijn haer kinder   Arnout ende boudijn haer kinder   Arnout ende bouden hare54 kinder
1230 I 1230   Ende met hem groet heer ghinder   Ende met haer groet heer ghinder   Ende met hem groot heer ghinder
1231     Coninc philips van vrankerike   Coninc philips van vrancrike   Die coninc philips van vrancrike
1232     Daer wart gheuochten bitterlike   Daer wart gheuochten bitterlike   Daer was ghevochten bitterlike
1233     Aernout doutste bleef daer doet   Arnout doutste bleef daer doet   Arnout de outste zone bleef doot
1234     Boudijn die ioncste die onscoet   Boudijn die ioncste die ontscoet   Bouden de ionxte de onscoot
1235 I 1235   Men hoerde nemmermeer na tale   Men hoerder nemmeer na tale   Men horder nummerme na tale
1236     Die coninc philips also wale   Die coninc philips also wale   Die coninc philips also wale55
1237     Ghesconfiert ende al ondaen   Ghescofiert ende al ondaen   Gheesconfiert56 ende al ondaen
1238     Richilt selue wart gheuaen   Richilt zelue wart gheuaen   Rikilt selue wort ghewaen

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

88: de eerste e verbeterd uit een rechte stok
89: van de r ontbreekt de vlag
90: hier sere doorgestreept
91: e bovengeschreven, met een verwijsteken tussen i en s
55: rechts onder in de marge de custode Desen edelen stouten vromen baroen
56: er staat eerder botheuse dan bocheuse
57: gafscap
51: lezing van de n is zeker
52: a geëxpungeerd, mogelijk om aan te geven dat een e gelezen dient te worden
53: rechts onder in de marge de custode Quamen an hem de baroene
54: h verbeterd uit k
55: l verbeterd uit r
56: h verbeterd, vermoedelijk uit l