Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
boven de kolom in de marge het woord probatio e verbeterd uit een rechte stok lombarde ter hoogte van één regel si boven de regel toegevoegd h verbeterd uit de aanzet van een andere letter e in tweede instantie tussengeschreven

Vergelijk regels 1878 tot en met 1927

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1878     Tote scaghen sijn si ghereden   Tote scagen sijn si72 ghereden   Tote scaghen sijn si ghereden
1879     126 Ende hebben verbornt scaghen   Ende hebben verbornt scagen   Ende hebben ver bornt scaghen
1880     Die vriese waren indie laghen   Die vriesen waren in die lagen   Die vriesen waren inden74 laghen
1881 II 565   Ende rekende ghene scade buten   Ende rekenden ghene scade buten   Ende rekenden ghene scade buten
1882     Mochten si haer viande besluten   Mochten si hare viande besluten   Mochten si haer viande besluten
1883     Dat si keren niet en mochten   Dat si keren niet en mochten   Dat si keren niet en mochten
1884     Donse die des niet en rochten   Donse die des niet en rochten   Dander de des niet en rochten
1885     Pensden al om haren roef   Pensden al om haren roef   Penseden al om haren roof
1886 II 570   Ende om die brant die verre stoef   Ende om die brant die verre stoef   Ende om den brant de verre stoof
1887     Ende traken voert bi wegen bi diken   Ende traken voert bi wege bi diken   Ende traken voert bi weghen bi diken
1888     Sulke seiden die vriesen wiken   Sulke seiden die vriesen wiken   Sulke seiden de vriesen wiken
1889     Nu sijn die vriesen opghesprongen   Nv sijn die vriesen op ghesprongen   Nv sijn de vresen op ghespronghen
1890     Die hem hadden ondronghen   Die hem hadden ondrongen   Die hem hadden onder dronghen
1891 II 575   Dien wech127 die si souden keren   Dien wech die si souden keren   Den wech de si souden keren
1892     Ende als si hene willen die heren   Ende alsi henen willen die heren   Ende alse si weder willen de heren
1893     Sijn die vriesen hem te moete   Sijn die vriesen hem te moete   Sijn hem de vriesen te ghemoete
1894     Met fellen voerhoefde ende onsoete   Met fellen voerhoefde ende onsoete   Met fellen voerhoefde ende onsoete
1895     Sulke vanden riddren waren   Sulke vanden ridderen waren   Sulke vanden ridderen waren
1896 II 580   Die hem traken teenre scaren   Die hem traken teenre scaren   De hem traken tere scaren
1897     Ende setten tlijf in dauenture   Ende setten dlijf in dauontuere   Ende setten tlijf in dauenture
1898     Ende reden die vianden dure   Ende reden die viande dure   Ende reden de viande duere
1899     Ende quamen aldus toten haren   Ende quamen aldus toten haren   Ende quamen aldus toten haren
1900     Daer die graue ende dandre waren   Daer die graue ende dandre waren   Daer de graue ende dandre waren
1901 II 585   Alle dandre bleuen doet   Alle andre bleuen doot   Alle dandre bleuen doot
1902     Sonder menighe bure groet   Sonder menige bure groot   Sonder menighe bore groot
1903     Diere waren gheuaen hilden tleuen   Diere waren gheuaen behilden tleuen   Die si vinghen behilden tleuen
1904     Dit waren dedelinghe dire bleuen   Dit waren dedelinge diere bleuen   Dit waren dedelinghe diere bleuen
1905     Van andworpen her symon   Van antwerpen her symoen   Van andwarpen her symoen
1906 II 590   Scoenre no vromer in sijn doen   Scoenre no vromer in sijn doen   Scoenre noch vromer in sijn doen
1907     Ne was gheen ende buer out   Ne was geen ende buer out   Ne was doe gheen buer out
1908     Mijn her willem van voerhout   Mijn her73 willem van voerhout   Mijn here willam van vorhout
1909     Ende van haerlaem her braendaen   Ende van harlam her braendaen   Ende van haerlem her brandaen
1910     Her florens roest ne conde ontgaen   Her florens roest ne conde ontgaen   Her florens roest en conste ontgaen
1911 II 595   Ende die drussate her gheraert   Ende die drussate her gheraert   Ende de drossate her gheraert
1912     Ende van egmonde allaert   Ende van egmonde allaert   Ende van egmonde her alaert
1913     Her brune van sastrichem. ionge gheraet   Her brune van castrichem ionge gheraet   Heer brune van castrichem. jonghe gerat
1914     Van monstre. van noertich her eueraet   Van monstre. van nortich her eueraert   Van monstre. van nortic heer eueraet
1915     Die dode als mense ghewinnen conde   Die dode als mense ghewinnen conde   De doden als mensche ghewinnen conde
1916 II 600   Waren ghebrocht tegmonde   Waren ghebrocht tegmonde   Waren brocht tote egmonde
1917     Daer si waren beweent wel sware   Daer si waren beweent wel sware   Daer si waren beweent wel sware
1918     Ende dit was binnen den seluen iare   Ende dit was binnen den seluen iare   Ende dit was binnen den seluen iare
1919     Dat dit wonderlike lam   Dat dit wonderlike lam   Dat dit wonderlike lam
1920     Tegmonde te bescouwen quam   Tegmonde te bescouwen quam   Tegmonde te scouwene quam
1921 II 605   Opten dach alsmen bekent   Opten dach alsmen bekent   Vp den dach als ment bekent
1922     Datmen viert sinte vincent   Datmen viert sente vincent   Dat men viert sente vicent
1923     Ten128 naesten zomer dire lach   TEn naesten zomer dire lach   Den naesten somere dierre lach
1924     Quamen op sinte ypolitus dach   Quamen op sinte ypolitus dach   Quamen op sente ypolitus dach
1925     Die westvriesen teenre scaren   Die west vriesen teenre scaren   Die west vriesen tiere scare
1926 II 610   Ouer rekene tot alcmare   Ouer rekene tot alcmare   Ouer de rekene tote alcmare
1927     Ende hebben onsteken die poert   Ende hebben ontsteken die poert   Ende hebben onsteken de poort

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

126: boven de kolom in de marge het woord probatio
127: e verbeterd uit een rechte stok
128: lombarde ter hoogte van één regel
72: si boven de regel toegevoegd
73: h verbeterd uit de aanzet van een andere letter
74: e in tweede instantie tussengeschreven