Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
verzen 2342 en 2343 in omgekeerde volgorde, met de juiste rangschikking aangegeven door de kleine letters a en b in de marge vóór de regels was achter de volgende regel de eind-s half op een geradeerde andere letter, mogelijk een e onder de kolom in de marge de custode Die .ij. coninghen daer quamen in de marge vóór de lombarde een representant n de e verbeterd uit iets anders, mogelijk uit een o

Vergelijk regels 2320 tot en met 2369

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2320 II 1000   Ende enen andren die willem hiet   Ende enen anderen die willem hiet   Ende enen anderen de willam hiet
2321     Dienode van sinen vader sciet   Die node van sinen vader sciet   Die node van sinen vader sciet
2322     Want hi den vader volchde naer   Want hi den vader volgede naer   Want hi den vader volghede naer
2323     Jn al die vrese in al die vaer   Jn al die vrese in al die vaer   Jn alle die pine in alle den vaer
2324     Die hi hadde in domme vaert   Die hadde in dommen vaert   Die hi hadde in domme vaert
2325 II 1005   Ten arme sinte iorijs waert   Ten armen sente iorijs waert   Ten arme sinte ioris waert
2326     Ende hi was tantyochen mede   Ende hi was tantyochen mede   Ende hi was tantiochem mede
2327     Aldaer hi starf indie stede   Al daer hi starf in die stede   Aldaer hi starf in de stede
2328     Ende doe hi had den vader verloren   Ende doe hi hadde den vader verloren   Ende doe hi hadde de vader verloren
2329     Heuetten met hem vercoren   Heuetten met hem vercoren   Heeften met hem vercoren
2330 II 1010   Des keisers sone bouen vele grauen   Des keisers sone bouen vele grauen   Des keiser zone bouen vele grauen
2331     Hi die hertoghe was van swauen   Hi die hertoghe was van swauen   Hi de hertoghe was van zwauen
2332     Om sine grote vromichede   Om sine grote vromichede   Om sine grote vromichede
2333     Ende voerde met hem takers mede   Ende voerden met hem takers mede   Ende voerden met hem takers mede
2334     Mer die hertoghe starf aldaer   Maer die hertoge starf al daer   Maer de hertoghe starf aldaer
2335 II 1015   Alsmen screef xci iaer   Alsmen screef .xci. iaer   Als men screef .xci. iaer
2336     Ende xic int incarnatioen   Ende .xic. int incarnatioen   Ende .xjc. in carnacioen
2337     Jnt selue orloge int selue doen   Jnt selue orloghe int selue doen   Jnt selue orloghe int selue doen
2338     Starf oec takers vor die stede   Starf oec takers vor die stede   Starf oec takers voer de stede
2339     Philips die graue van vlaendren mede   Philips die graue van vlaenderen mede   Philips de graue van vlaendren mede
2340 II 1020   Van iunius opten eersten dach   Van iunius opten eersten dach   Jn iunius op den iersten dach
2341     Opten tienden diere na lach   Opten tienden diere na lach   Op den tienden diere na lach
2342     Opten dach sinte barnabas155   Opten dach sente barnabas   Op den dach sente barnabas
2343     Leestmen dat akers ghewonnen was156   Leestmen dat akers gewonnen was   Leestemen dat akers ghewonnen was
2344     Dat bi naer als wijt weten   Dat bi naer als wijt weten   Dat binaer als wijt weten
2345 II 1025   Twee iaer had sijn beseten   Twee iaer hadde sijn beseten   Twe iaer hadde ghesijn beseten
2346     Eer rijchaert ende philips te zamen   Eer rijchaert ende philips tsamen85   Eer philips ende richaerd te samen
2347     Die .ij. coninghen daer quamen   Die ij. coninghen daer quamen   Die twe coninghe aldaer quamen
2348     Nv florens sophien sone   NV86 florens sophien sone   Nv florens soffien zone
2349     Tantyochen starf als die gone   Tantyochen starf als die gone   Tantiochem starf als de gone
2350 II 1030   Die porrede van sinen lande   Die porrede van sinen lande   De porrede van sinen lande
2351     Om te wreken ons heren scande   Om te wreken ons heren scande   Om te wrekene ons heren scande
2352     Bleef diederic sijn sone graue   Bleef diederic sijn sone graue   Bleef dideric sijn zone graue
2353     Willem daer ic eerst sprac aue   Willem daer ic eerst sprac aue   Willem daer ic eer sprac aue
2354     Als sijn vader doet was bleuen   Als sijn vader doot was bleuen   Als sijn vader doot was bleuen
2355 II 1035   Ende sijn meester die hem ghegheuen   Ende sijn meester die hem gegeuen   Ende sijn meester de hem ghegheuen
2356     Gaerne hadde vele hauen   Garne hadde vele hauen   Wel gherne hadde vele hauen
2357     Dat was die hertoghe van zwauen   Dat was die hertoghe van zwauen   Dat was de hertoghe van zwauen
2358     So tide hi te lande waert   Soe tide hi te lande waert   So tijdde hi te lande waert
2359     Als die daer comen begaert   Als die daer comen begaert   Als de daer comen begaert
2360 II 1040   Daer hi gaerne wesen soude   Daer hi garne wesen soude   Daer hi gherne wezen soude
2361     Onder sijns157 selue broeder houde   Onder sijns selfs broeder houde   Onder sijns sels broeder behoude
2362     Ende es aldus te lande comen   Ende is aldus te lande comen   Ende is aldus te lande comen
2363     Wel ontfanghen vanden somen   Wel ontfangen vanden somen   Wel ontfanghen van hem somen
2364     Vanden graue diederike   Vanden graue diederike   Van den graue diedrike
2365 II 1045   Was hi ontfanghen broederlike   Was hi ontfanghen broederlike   Was hi ontfanghen broederlike
2366     Mer niet langhe stont die minne   Maer niet langhe stont die minne   Maer niet langhe stont de minne
2367     Diederic ne keerde van zinne   Diederic ne keerde van sinne   Diedric en verkeerde van zinne
2368     So dats willem wart gheware   Soe dats willem87 wart gheware   So dats willam wort gheware
2369     Ende hi nam thant aldare   Ende hi nam thant al dare   Ende hi nam te hant al dare

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

155: verzen 2342 en 2343 in omgekeerde volgorde, met de juiste rangschikking aangegeven door de kleine letters a en b in de marge vóór de regels
156: was achter de volgende regel
157: de eind-s half op een geradeerde andere letter, mogelijk een e
85: onder de kolom in de marge de custode Die .ij. coninghen daer quamen
86: in de marge vóór de lombarde een representant n
87: de e verbeterd uit iets anders, mogelijk uit een o