Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
e verbeterd uit een rechte stok de achter de volgende regel menyein met een verticaal streepje tussen e en i om de woorden te scheiden r verbeterd uit een bovenschacht

Vergelijk regels 2370 tot en met 2419

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2370 II 1050   Some dies hem waren hout   Some dies hem waren hout   Some dees hem waren hout
2371     Ende hi vloe in sijn behout   Ende hi vloe in sijn behout   Ende hi vlo in sijn behout
2372     Toten vriesen van drechter lant   Toten vriesen van drechter lant   Toten vriesen van drechter lant
2373     Diene ontfinghen altehant   Diene ontfenghen alte hant   Diene ontfinghen alte hant
2374     Bi hare helpe bi haren rade   By hare hulpe bi haren rade   Bi haerre helpen bi haren rade
2375 II 1055   Dede hi den broeder dicke scade   Dede hi den broeder dicke scade   Dede hi den broeder dicke scade
2376   Om dit te wreken quam tier stonde Om dit te wreken quam tier stonde   Om dit te wreken quam tier stonde
2377     Grauinne alijt tot egmonde   Grauinne alijt tot egmonde   Grauinne aleid tote egmonde
2378     Den cloester te groter scade   Den cloester ter groter scade   Den clooster ter groter scade
2379     Oec158 waent men dat bi haren rade   Oec waentmen dat bi haren rade   Oec waentmen dat bi haren rade
2380 II 1060   Torloghe began entie plaghe   Dorloghe began entie plage   Torloghe began entie plaghe
2381     Si lach daer van sinte laurens dage   Si lach daer van sente laurens dage   Soe lach van sente louwerens daghe
2382     Tot viij. daghe na sinte martijns dach   Tot .viij. dage na sente martijns dach   Tote .viij. daghe na sinte martins dach
2383     Dat den cloester sere verwach   Dat den cloester sere verwach   Dat den closter wel sere verwach
2384     Altoes was si den cloester swaer   Altoos was si den cloester swaer   Altoes was si den vriesen swaer
2385 II 1065   Ende dreechde sinte aelbrecht daer   Ende dreechde sente aelbrecht daer   Ende dreghede sinte aelbrechte daer
2386     Dat sine soude visiteren   Dat sine soude visitieren   Dat sine soude visiteren
2387     Jc wane seder god wrac dat sweren   Jc wane seder god wrac dat sweren   Jc wane god sider wrac dit deren
2388   Graue diederic lach in zeelant Graue diederic lach in zeelant   Graue diedric lach in zelant
2389     Ende hilt torloghe mitter hant   Ende hielt orloge metter hant   Ende helt torloghe metter hant
2390 II 1070   Jeghen van vlaendren graue bouden   Jegen van vlaendren graue bouden   Jeghen van vlaendren den graue bouden
2391     Alijt die pijnde haer te houden   Alijt die pijnde hare te houden   Aleid pijnde hare te houden
2392     Jeghen den swagher torloge mede159   Jegen den swager dorloge mede   Jegen den swagher torloghe mede
2393     Met wel groter behendichede   Met wel groter behendichede   Met wel groter behendichede
2394     Ende maecten vrienscap althant   Ende maecten vrientscap alte hant   Ende maecte vrienscap alte hant
2395 II 1075   Met die van nyedorp in vrieslant   Mit die van nyedorp in vrieslant   Mettien van niedorp in vrieslant
2396     Die haer te voren waren onhout   Die haer te voren waren onhout   Die haer te voren waren onhout
2397     Na dien rouwe menichuout   Na dien rouwe menichfout   Na dien rouwe menich vout
2398     Quam willem al openbare   Quam willem al openbare   So quam willem openbaer
2399     Met sinen volke tot alcmare   Met sinen volke tot alcmare   Met sinen volke tote alcmare84
2400 II 1080   Alijt quam mitten kenemaren   Alijt quam mitten kenemaren   Aleit quam metten kenemaer
2401     Ende met riddren vanden haren   Ende mit ridderen vanden haren   Ende met ridderen vanden haren
2402     Daer began thant i strijt   Daer began thant een strijt   Daer began te hant een strijt
2403     Winckel ende nyedorp ter seluer tijt   Winckel ende nyedorp ter seluer tijt   Winkel ende niedorp ter seluer tijt
2404     Die willem waren ondermiet   Die willem waren ondermiet   Die willem waren onder niet
2405 II 1085   Weken ende ne vochten niet   Weken ende ne vochten niet   Weken ende vochten niet
2406     Doe dat dandre vriesen saghen   Doe dat dandere vriesen saghen   Doe dat andre vriesen zaghen
2407     Lieten si hem die ridders iaghen   Lieten si hem die ridders iaghen   Lieten si hem de ridders iaghen
2408     Ende willem die weerde hem langhe   Ende willem die weerde hem lange   Ende willam de werde hem langhe
2409     Met cleenre menye in160 bedwanghe   Met cleenre menye in bedwange   Mit cleinre menechte in bedwanghe
2410 II 1090   Mer doe hi sach dat dandre ghinghen   Maer doe hi sach dat dandere gingen   Maer doe hi sach hoe dandre ghinghen
2411     Diene al omme wilden beringhen   Diene al om wilden beringen   Diene al omme wilden brenghen
2412     Es hi metten sinen ontweken   Es hi metten sinen ontweeken   So es hi metten sinen gheweken
2413     Ende den vianden daer ontstreken   Ende den vianden daer ontstreeken   Ende den vianden daer ontstreken
2414     Die vriesen waren hem voert hout   Die vriesen waren hem voert hout   Die vriesen waren hem vort hout
2415 II 1095   Om dat sine saghen so stout   Om dat sine saghen soe stout   Om dat sine saghen so stout
2416     Graue diederic quam die mare   Graue diederic quam die mare   Grauen didriken quam de maren
2417     Vanden zeghe van alcmare   Vanden zeghe van alcmare   Van den zeghe van alkemare
2418     Des was hi in groter vroheden   Des was hi in groter vroheden   Dies was hi in vrolicheden
2419     Ende oec had hi doe verstreden   Ende oec had hi doe verstreden   Ende oec hadde hi doe verstreden

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

158: e verbeterd uit een rechte stok
159: de achter de volgende regel
160: menyein met een verticaal streepje tussen e en i om de woorden te scheiden
84: r verbeterd uit een bovenschacht