Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
wrongen achter de volgende regel hads met de s doorgestreept armoede op rasuur, en de r verbeterd uit iets anders n mogelijk verbeterd uit i (er staat een accent op de eerste haal) (lange) s verbeterd uiteen korte stok de eerste d verbeterd een rechte stok de eerste o lijkt in eerste instantie te zijn bedoeld als c lezing van de e onzeker; verbeterd uit iets anders

Vergelijk regels 2711 tot en met 2760

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2711 II 1390   Ende menich ander oec in hollant   Ende menich ander oec in hollant   Ende menich ander in hollant
2712     Die niet ne wilden onder hem   Die niet en wilden onder hem   Die niet ne wilden onder hem
2713     Ghedoghen dat si den graue willem   Ghedoghen dat si den graue willem   Ghedoghen dat si den graue willem
2714     Aldus al saghen ontvrien   Aldus al sagen onturien   Aldus souden sien ontvrien
2715     Des lants ende der voechdien   Des lants ende der voechdien   Al slands ende der voghedien
2716 II 1395 Heymelic men boden sende Heymelijc men boden sende   Heimeliken men boden sende
2717     Dat die graue lach op den ende   Dattie graue lach opten eynde   Daer de graue lach op sijn90 ende
2718     Om graue lodewijc dat hi quame   Om graue lodewijc dat hi quame   Om graue lodewijc dat hi quame
2719     Ende hi die ioncfrou daer name   Ende hi die ioncfrou daer name   Ende hi de ioncfrouwe name
2720     Tot outena so es hi comen   Tot outena soe es hi comen   Tote outena so is hi comen
2721 II 1400   Ende beyde tot hi heeft vernomen   Ende beyde tot hi heeft vernomen   Ende beide tote hi heeft vercomen
2722     Des grauen doet ende daer na recht   Des grauen doot ende daer na recht   Des91 grauen doot ende daer na recht
2723     Es hi comen te dordrecht   Es hi comen tot dordrecht   Es hi comen te dordrecht
2724     Den doden namen si inden twiste   Den doden namen si in den twiste   Den doden namen si in twiste
2725     Ende leyden inden kiste   Ende leeden in een kiste   Ende leidene in ene kiste
2726 II 1405   Ende gauen indien rouwe   Ende gauen in dien rouwe   Ende gauen inden seluen rouwe
2727     Jn huwelic die ioncfrouwe   Jn huwelijc die ioncfrouwe   Te huwelike de ioncfrouwe
2728     Den graue van loen den iongen man   Den graue van loen den iongen man   Den graue van loon den ionghen man
2729     Droeue wast te scouwen an   Droeue was te scouwen an   Droeue wast te scouwene an
2730     Datmen also saen vergat   Datmen alsoe saen vergat   Dat men also saen vergat
2731 II 1410   Den lants here op die doet stat   Den lants here op die doot stat   Den lantshere op de doot stat
2732     Daermen handen souden hebben gewrongen190   Daer men hande soude hebben gewrongen   Daer men hande soude hebben ghewronghen
2733     Die lieden dansten ende zongen   Die lude dansten ende songen   De lude dansten ende songhen
2734     Dit was te mesprisen sere   Dit was te mesprisen sere   Dit was te misprisene zere
2735     Al had191 ghesijn volc sonder ere   Al hadt gesijn volc sonder ere   Al hadt ghesijn volc sonder ere
2736 II 1415   Die dode is in .i. scip ghedraghen   Die dode is in een scip gedragen   De dode was in .i. scip ghedraghen
2737     Tegmonde gaetmen henen iaghen   Tegmonde gaetmen henen iagen   Tegmonde ginc men hene iaghen
2738     Daer groefmen bi sinen maghen   Daer groefmen bi sinen magen   Daer groefmen bi sinen maghen
2739     Aldaer sine vorders laghen   Aldaer sine vorders lagen   Al daer sine vorders laghen
2740     Mer dat was met groter onwaerde   Maer dat was met groten onwaerde   Maer dat was alte groten onwerde
2741 II 1420   Men brochte den dode ter aerde   Men brochte den dode ter arde   Men brochte den doden92 ter aerde
2742     Met alte groter armoede192   Mit alte groten armoede   Met alte groter armoede
2743     Nochtan met des gods huus goede   Nochtan met des gods huus goede   Nochtan mittes goeds huus goede
2744     Hijs dom die der warelt dient   Hijs dom die der werelt dient   Hijs domp de der werelt dient
2745     Die dode ne heuet ghenen vrient   Die dode en heuet genen vrient   Die dode en heuet genen vrient
2746 III 1   Willem die in oestvrieslant was   Willem die in oest urieslant was   Willem die in oostvrieslant93 was
2747     Heuet mare vernomen das   Heuet mare vernomen das   Heeft nie mare vernomen das
2748     Dat sijn broeder is bleuen doet   Dat sijn broder es98 bleuen doot   Dat sijn broeder is bleuen doot
2749     Mit sericheden harde groet   Met sericheden harde groot   Met sericheden herde groot
2750 III 5   Es hi ter zipe comen ghereden   Es hi ter zipen comen gereden   Es hi ter zipe comen ghereden
2751     Ende hi bat om ghelede   Ende hi bat om ghelede   Ende hi bat om ghelede
2752     Te comen totes broeders graue   Te comen totes broeders graue   Te comene totes broeders graue
2753     Mer sonder orlof sciet hijs aue   Maer sonder orlof sciet hijs aue   Maer sonder oerlos sciet hijs aue
2754     Want hine mochts winnen niet   Want hine mochts winnen niet   Want hine mochs winnen niet
2755 III 10   Als hi was indit verdriet   Alse hi was in dit verdriet   Als hi was in dit verdriet
2756     Quamen hem an in stilre ware   Quamen hem an in stilre ware   Quamen an hem in stilre ware
2757     Aldaer filips van wassenare   Aldaer filips van wassenare   Aldaer philips van wassenare
2758     Her ian van rijswijc tier stonde   Her ian van rijswijc tier stonde   Her ian van rijswijc ter stonde
2759     Ende her wouter van egmonde   Ende her wouter van egmonde   Ende her wouter van egmonde
2760 III 15   Ende van teylinghe her willem   Ende van teylinghe her willem   Ende van teilinghen her willam

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

190: wrongen achter de volgende regel
191: hads met de s doorgestreept
192: armoede op rasuur, en de r verbeterd uit iets anders
98: lezing van de e onzeker; verbeterd uit iets anders
90: n mogelijk verbeterd uit i (er staat een accent op de eerste haal)
91: (lange) s verbeterd uiteen korte stok
92: de eerste d verbeterd een rechte stok
93: de eerste o lijkt in eerste instantie te zijn bedoeld als c